Omstridt mediedekning

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

Var det riktig å identifisere legene i kirugisaken ved Nordlandssykehuset og forsømte pressen vesentlig informasjon?

Margit Steinholt og Arnstein Johansen var begge enige om at kirurgisaken skulle dekkes, men ikke hvordan. Foto Knut E. Braaten

Det var temaer som ble diskutert da Salten Presseklubb og Nordland legeforening inviterte til debattmøte med over 100 tilhørere i oktober. – Pressen jaget i flokk og forhåndsdømte to leger. Jeg er redd for at dette kan ha skapt en ny fryktkultur, sa leder i Nordland legeforening Margit Steinholt. – I stedet for at helsevesenet lærer av sine feil, skaper man en frykt for å bli eksponert og utsatt for heksejakt. I så fall taper alle.

VG, Avisa Nordland (AN), NRK og Aftenposten ble alle klaget inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU) av Nordlandssykehuset og Nordland legeforening for sommerens avsløringer i kirurgisaken. Begge klagene skal trolig være behandlet i løpet av november. Foruten Steinholt ga Henrik Sloth, overlege ved kirurgisk avdeling Nordlandssykehuset, Arnstein Johansen, redaksjonssjef i VG og Jan-Eirik Hanssen, sjefredaktør i AN, sine forklaringer og beskrivelser da pressen møtte legestanden til debatt i Bodø.

Johansen viste til at terskelen for å identifisere i slike saker er forholdvis høy. – Men i denne saken tilsa både behovet for å få frem flere saker og forvekslingsfaren med andre leger, at identifisering var berettiget. Vi mener også at legene har et selvstendig ansvar som forsvarer identifisering. De opererte gjentatte ganger, selv om de visste at dette var i strid med retningslinjene fra Helse Nord, sa han.

Både Steinholt og Sloth presiserte at de ikke var uenige i at saken ble dekket og at det var kritikkverdige forhold som ble avslørt. – Men pressens voldsomme eksponering av de to legene virker hinsides all moral, nesten kriminelt, sa Sloth. – På tidspunktet da saken kom opp var det heller ingen allmennpreventive hensyn som tilsa identifisering, siden de to legene var tatt ut av operasjonspraksis, sa Steinholt.

Legene i panelet og mange i salen uttrykte stor skepsis til avisenes utelatelse av vesentlig informasjon og faktiske opplysninger om operasjonene. – «Fjernet organer fra friske mennesker», skrev dere. Denne historien holder ikke vann, sa Sloth. – Det er nå slik, veldig forenklet sagt, at det skjer relativt ofte at man må fjerne organer fordi det foreligger begrunnet mistanke om kreft. Dette skjer ved alle universitetssykehus. Dette faktum ble aldri presentert verken i VG eller AN før lenge etter at saken hadde sluttet å rulle.

Både VG og AN mente at denne informasjonen burde vært fremskaffet av informasjonsavdelingen ved Nordlandssykehuset. – Men det er mitt ansvar at AN ikke kom med denne informasjonen tidligere, medga Hanssen til slutt.

Anbefalte artikler