Unge røykere har ofte kronisk hoste

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Mange røykere i alderen 18 – 21 år har kronisk hoste og oppspytt. De er også i dårligere form og er fetere enn ikke-røykerne, ifølge en finsk studie.

Illustrasjonsfoto Colourbox

Blant 1 130 unge sesjonsdeltakere, hvorav nesten alle var i alderen 18 – 21 år, ble respiratoriske symptomer, fysisk form, utdanning og antropometriske mål evaluert ved et spørreskjema. Deltakelsesprosenten var 80 (1).

Nesten halvparten av de unge mennene (46,5 %) var dagligrøykere, mens ytterligere 17,4 % røykte av og til. Prevalensen av selvrapportert kronisk hoste og ekspektorat var høyt hos dagligrøykerne (40,7 %) i forhold til hos dem som røykte av og til (26,9 %) og ikke-røykerne (12 %).

Treningsformen var signifikant dårligere hos de regelmessige røykerne enn hos ikke-røykerne. Dessuten hadde røykerne signifikant høyere kroppsmasseindeks (BMI) enn ikke-røykerne (23,6 versus 23,1). Røykerne hadde lavere utdanningsnivå enn ikke-røykerne, idet andelen av røykere som hadde gjennomført videregående utdanning eller mer var ca. 22 %, mens den var ca. 58 % for ikke-røykerne.

Dette er en sjokkerende undersøkelse, særlig fordi man i Finland gjennom streng lovgivning forsøker å hindre unge i å røyke. Man kan få store bøter eller fengselsstraff hvis man selger sigaretter til unge under 18 år. Nesten halvdelen av respondentene er dagligrøykere. Det er minst tre ganger så mange som i en tilsvarende dansk ungdomsgruppe, sier Martin Døssing, Lungemedicinsk Afdeling, Frederikssund Hospital til Ugeskrift for Læger.

Anbefalte artikler