Testosteron og seksuell dysfunksjon hos eldre menn

Geir Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Lave testosteronnivåer hos eldre menn er assosiert med seksuell dysfunksjon og fysisk kraftløshet.

Illustrasjonsfoto Colourbox

Den kliniske betydningen av lave testosteronverdier hos eldre menn er omdiskutert. Likevel får flere og flere substitusjonsbehandling med testosteron.

I en studie med ca. 3 300 menn i alderen 40 – 79 år i åtte europeiske land ble sammenhengen mellom kliniske symptomer og testosteronnivå undersøkt (1). Fallende testosteronverdier var assosiert med manglende morgenereksjon, nedsatt libido og erektil dysfunksjon samt fysisk kraftløshet. Sent innsettende hypogonadisme ble definert som tilstedeværelse av minst de tre seksuelle symptomene samtidig med totalt testosteronnivå < 11 nmol/l og nivå av fritt testosteron < 220 pmol/l.

– Denne studien bidrar med ny kunnskap, sier professor Trine B. Haugen ved Avdeling for helsefag, Høgskolen i Oslo. – Dagens diagnosekriterier for sent innsettende hypogonadisme er mangelfulle, derfor er det viktig med slike studier for å motvirke overdiagnostisering og overbehandling av aldrende menn. Vi vet lite om bivirkninger av substitusjonsbehandling med testosteron på bl.a. prostata og hjerte- og karsystemet.

25 % av mennene med normale testosteronnivåer hadde liknende seksuelle symptomer som dem med lave testosteronnivåer. Diagnosen sent innsettende hypogonadisme kan derfor ikke stilles på grunnlag av symptomer alene.

Det er verdt å merke seg at denne studien ikke angir kriterier for å starte substitusjonsbehandling hos eldre menn, sier Haugen.

Anbefalte artikler