Quetiapin gir færre nye psykoser

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Vedlikeholdsbehandling med quetiapin i minst ett år minsker risikoen for tilbakefall hos asymptomatiske pasienter etter første psykoseepisode.

Illustrasjonsfoto Istockphoto

En studie fra Hongkong omfattet 178 personer med schizofreni eller ikke-affektive psykotiske lidelser som etter første psykoseepisode hadde fått minst ett års antipsykotisk behandling og som var uten psykosesymptomer ved studiestart (1). Pasientene ble randomisert til enten vedlikeholdsbehandling med quetiapin 400 mg/dag (n = 89) eller placebo (n = 89) og fulgt i 12 måneder eller til residiv av psykose.

Andelen som fikk ny psykose innen 12 måneder var 41 % i quetiapingruppen og 79 % i placebogruppen (p < 0,001). Til tross for at quetiapin generelt ble godt tolerert, var hyppigheten av seponering pga. bivirkninger større i quetiapingruppen enn i placebogruppen (18 % versus 8 %).

– Undersøkelsen viser at risikoen for psykoseresidiv hos førsteepisodepasienter med schizofreni uten psykotiske symptomer er svært høy det første året etter avsluttet behandling, selv etter ett års stabil antipsykotisk behandling. Det finnes ingen gode prediktorer for residiv. Pasientene bør derfor tilbys behandling av lengre varighet, etter avveining av mulige effekter og bivirkninger, sier Henrik Lublin ved Psykiatrisk Center Glostrup til Ugeskrift for Læger.

Anbefalte artikler