Ofte feil termindato for jentebarn

Trine B. Haugen Om forfatteren

Å fastsette svangerskapslengden ut fra rutineultralydundersøkelse kan medføre økt risiko for dødfødsel hos jentebarn født etter termin.

Bestemmelse av graviditetens lengde ved hjelp av ultralyd forutsetter at fostrene er like store ved tidspunktet for undersøkelsen, som som regel finner sted i graviditetsuke 17 – 19. Nå har svenske forskere undersøkt om ultralydfastsettelse av terminen medfører ulik risiko hos de to kjønn for alvorlige perinatale utfall relatert til overtidighet (1).

Data fra det svenske fødselsregisteret for nyfødte i perioden 1973 – 78 ble sammenliknet med data for perioden 1995 – 2007. I den første perioden var svangerskapslengden basert på dato for siste menstruasjon, i den andre var den fastsatt ved hjelp av ultralyd. I første periode var det lavere risiko for alvorlige perinatale utfall for jenter født etter termin enn for gutter. Etter innføring av ultralydfastsettelse var det for jenter født overtidig høyere risiko for dødfødsel (OR 1,60; 95 % KI 1,11 – 2,30) og mekoniumaspirasjon (1,39; 1,10 – 1,75) enn for gutter.

– Resultatene kan tyde på at termindatoen ved rutineultralydundersøkelsen ikke sjelden fastsettes til et senere tidspunkt dersom fosteret er jente enn når det er gutt. Det er fordi jentefostre ofte er mindre, sier gynekolog Erling Ekerhovd i Trondheim. – Etter graviditetsuke 42 er risikoen for intrauterin fosterdød generelt ca. 1 : 500.

Ifølge forskerne skyldtes omtrent en tredel av dødsfall blant jentebarn ved overtidig graviditet at ultralydterminen var fastsatt til et for sent tidspunkt. Studien er derfor av stor klinisk interesse, sier Ekerhovd.

1

Skalkidou A, Kieler H, Stephansson O et al. Ultrasound pregnancy dating leads to biased perinatal morbidity and neonatal mortality among post-term-born girls. Epidemiology 2010; doi: 10.1097/EDE.0b013e3181f3a660.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler