Lite søvn gir dårlig slanking

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Overvektige på lavkaloridiett mister mindre fettvev og mer ikke-fettvev dersom de sover for lite.

Illustrasjonsfoto Colourbox

Søvnmangel gir økt sultfølelse, men påvirker søvnmangel effekten av slankedietter? I en amerikansk studie ble ti friske, overvektige personer satt på en moderat lavkaloridiett og randomisert til enten 5,5 eller 8,5 timers søvn per natt i 14 døgn under opphold i et søvnlaboratorium (1). 3 – 7 måneder senere ble oppholdet gjentatt, men med omvendt søvnlengde.

Gjennomsnittlig vekttap var likt i begge perioder (3,0 kg versus 2,9 kg), men lite søvn ga både signifikant mindre tap av fettvev (0,6 kg versus 1,4 kg) og større tap av ikke-fettvev (2,4 kg versus 1,5 kg). Lite søvn var assosiert med økt sultfølelse og nevroendokrine endringer i katabolsk retning.

– Studien bekrefter en nær sammenheng mellom søvn og metabolisme, sier professor Bjørn Bjorvatn ved Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer, Haukeland universitetssykehus. For det første gir lite søvn økt sultfølelse og dermed vansker med å spise mindre. For det andre vil muskeltap på bekostning av fettap gjøre det vanskelig å opprettholde lavere vekt.

– Det er en spennende studie, men den er kortvarig, har få og friske pasienter og er foretatt i laboratorieomgivelser. Det er derfor usikkert om resultatene er relevante for pasienter med diabetes og kardiovaskulær sykdom. Den må derfor følges opp med kliniske studier. Tilstrekkelig søvn kan være en viktig faktor for å oppnå vekttap hos overvektige, og råd om god søvnhygiene bør tas med i kursopplegg om kosthold og fysisk aktivitet for å gå ned i vekt, sier Bjorvatn.

Anbefalte artikler