Lange, korte eller ingen kompresjonsstrømper?

Petter Gjersvik Om forfatteren

Risikoen for dyp venetrombose etter hjerneslag øker hvis pasienten bruker kompresjonsstrømpe som går til under kneet.

Kompresjonsstrømper blir ofte brukt for å forebygge dyp venetrombose. Ved 112 britiske sykehus ble pasienter som var immobilisert etter hjerneslag randomisert til enten kompresjonsstrømper som rakk opp til hoften (n = 1 552) eller strømper som gikk til under kneet (n = 1 562) (1). Ultralydundersøkelse ble foretatt etter 7 – 10 dager og 15 – 20 dager. Proksimal dyp venetrombose ble påvist hos henholdsvis 6,3 % og 8,8 % i hver gruppe (p = 0,008).

I en tidligere studie fra samme forskningsgruppe var det ingen forskjell i forekomsten av dyp venetrombose ved bruk av kompresjonsstrømpe opp til hoften og ingen bruk av strømper, og det var flere komplikasjoner hos dem som brukte strømper (2). Den nye studien kan derfor tyde på at bruk av kort kompresjonsstrømpe etter hjerneslag faktisk øker tromboserisikoen. Metaanalyser av flere studier støtter en slik tolking (1).

– Kompresjonsstrømper har neppe noen plass i behandlingen etter hjerneslag, sier professor Bent Indredavik ved Avdeling for hjerneslag, St. Olavs hospital. – Dette er i tråd med nye norske retningslinjer. Det er usikkert om funnene har relevans for andre pasientgrupper med økt risiko for dyp venetrombose. Jeg ser frem til resultatene fra en pågående studie fra samme forskningsgruppe om intermitterende pneumatisk kompresjon som alternativ til kompresjonsstrømper. Slike undersøkelser viser hvor viktig randomiserte studier om profylaktiske prosedyrer er for å evaluere klinisk praksis, sier Indredavik.

1

The CLOTS Trial Collaboration. Thigh-length versus below-knee stockings for deep venous thrombosis prophylaxis after stroke. A randomized trial. Ann Intern Med 2010; e-publisert 20.9.2010.

2

Dennis M, Sandercock PA, Reid J et al. Effectiveness of thigh-length graduated compression stockings to reduce the risk of deep vein thrombosis after stroke (CLOTS trial 1): a multicentre, randomised controlled trial. Lancet 2009; 373: 1958 – 65.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler