Kreftstamceller var ikke svaret?

Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

Glioblastomer inneholder ulike typer kreftceller som kan gi svulstdanning. Derfor er behandling rettet mot kreftstamcellene ikke nok til å hindre kreftutvikling.

Lars Prestegarden. Foto privat

Glioblastoma multiforme (GBM) er svært aggressive hjernesvulster med høy dødelighet. Intensiv behandling med kirurgi, stråle- og kjemoterapi kan ikke kurere sykdommen. Påvisning av kreftstamceller i glioblastoma multiforme har gitt håp om behandling som kan hindre videre vekst av svulsten. Lars Prestegardens avhandling Intratumoral heterogeneity and tumor initiating cells in glioblastoma multiforme reiser tvil om betydningen av kreftstamceller i glioblastoma multiforme.

– Vi etablerte aggressive, svært infiltrerende glioblastoma multiforme med stamcelleliknende egenskaper i en rottemodell. Svulstene viste først ingen tegn til egen kardanning. Etter en lang serie implanteringer av kreftceller i nye rotter utviklet svulstene seg gradvis fra å være karuavhengige svulster med høyt uttrykk av gener som fremmer infiltrasjon, til å bli karavhengige svulster med lav grad av infiltrasjon, sier Prestegarden.

Han har studert de ulike kreftcellenes egenskaper og evne til å danne nye glioblastoma multiforme-svulster i rottemodellen. Han viser at ulike glioblastoma multiforme-kreftceller har ulike egenskaper, men cellene kan likevel danne nye svulster med omtrent samme effektivitet som de antatte kreftstamcellene.

– Resultatene våre får betydning for terapi. Nye behandlinger må rettes mot de fleste cellene i glioblastoma multiforme, ikke bare kreftstamcellene, og må hemme både kardanning og evnen til infiltrasjon, sier han.

Prestegarden disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 10.9. 2010.


Kreftstamceller: De kreftcellene i svulsten som antas å være ansvarlig for vekst, utvikling og tilbakefall av kreftsvulsten. Kreftstamceller utgjør en liten del av en svulst og har egenskaper som kan likne på det aktuelle vevets naturlige stamceller.

Anbefalte artikler