HPV-mRNA-test påviser celleforandringer

Sveinung Sørbye Om forfatteren
Artikkel

Kvinner med positiv HPV-mRNA-test har ofte høygradige celleforandringer. Noen kan behandles uten forutgående biopsi.

I Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft blir kvinner med usikre og lavgradige celleforandringer fulgt opp med test for humant papillomvirus (HPV) og ny celleprøve etter seks måneder. I Norge brukes det flere ulike HPV-tester med ulik sensitivitet og spesifisitet.

Hittil har det vært nødvendig å bekrefte celleforandringene hos kvinner med positiv HPV-test med biopsi før behandling med konisering. Slik behandling gir økt risiko for senaborter og premature fødsler i senere svangerskap. Det er derfor viktig med en HPV-test med høy treffsikkerhet for å unngå overbehandling.

Av 2 099 kvinner med mindre cytologiske celleforandringer ved Universitetssykehuset Nord-Norge hadde 406 kvinner positiv HPV-mRNA-test ved cytologisk kontrollprøve (1). Blant kvinner med positiv HPV-test var biopsi blitt utført hos 347 kvinner, hvorav 243 kvinner (70 %) hadde høygradige celleforandringer (CIN2+). Av kvinner med positiv HPV-test og cytologisk høygradige celleforandringer hadde 94 % CIN2+. Av kvinner over 40 år med positiv HPV-mRNA-test for HPV-type 16, hadde 84 % CIN2+.

Resultatene fra denne studien indikerer at kvinner med cytologisk høygradige celleforandringer og positiv HPV-mRNA-test kan behandles direkte uten forutgående biopsi. Kvinner over 40 år som ikke planlegger flere barn, kan behandles direkte uavhengig av resultat på cytologisk prøve. Bruk av en treffsikker test vil redusere problemet med falskt negative cytologiske prøver og ikke-representative biopsier, slik at utredningstid kan reduseres og flere kvinner med kreft kan få behandling tidligere.

Anbefalte artikler