Empati i medisinen?

Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

Empati er viktig for leger. Litteratur om emnet tyder på at det står dårlig til. Det kan dels skyldes studiedesign, men også for lite vekt på empati i medisinerutdanningen.

Reidar Pedersen. Foto Isabelle B. Ljøsne

Empati er viktig for legens kliniske forståelse og for pasientkommunikasjonen. Men empiriske studier indikerer at legers kliniske empati ikke akkurat blomstrer. Reidar Pedersen er lege og filosof. Han har undersøkt hvordan empati hos leger defineres, utforskes og beskrives i litteraturen.

– Det er mange måter å definere og utforske empati på. Mye av det som finnes av forskning og litteratur om empati i medisinen er mangelfullt. Studier knytter ikke empati til andre aspekter ved klinisk forståelse. I mange studier er det brukt ensidige generelle spørreskjemaer som ikke tar hensyn til legens konkrete fortolkninger og opplevelser. En annen svakhet er at studiene ofte bare måler empati ut fra legens ståsted – pasientens bidrag i prosessen blir oversett, sier Pedersen.

I studier av empatiutvikling innen medisinen har man heller ikke tatt tilstrekkelig innover seg forholdet mellom empati og medisinerutdanningen. Empati, etikk og kommunikasjon er ofte en relativt perifer del av medisinen.

– Disse tre elementene må være en integrert del av medisinstudiet. Legestudenter bør oppfordres til stadig å reflektere over og diskutere fortolkninger som skjer i en klinisk situasjon, som for eksempel når en pasient blir misforstått, sier Pedersen.

Han forsvarte avhandlingen Empathy in medicine. A philosophical hermeneutic reflection for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 21.9. 2010.


Empati: Kan defineres som det å sette seg inn en annen persons opplevelser slik at den andre føler seg forstått. Empati inkluderer bl.a. følelser, tanker, fortolkning og kommunikasjon.

Anbefalte artikler