Antibiotikasvamp gir flere infeksjoner

Nyheter Gastroenterologisk kirurgi
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bruk av gentamycinholdig svampinnlegg ved bukoperasjoner gir flere – ikke færre – infeksjoner.

  En svamp som inneholder gentamycin og kollagen er siden 1985 satt inn hos over en million pasienter som infeksjonsprofylakse ved kolorektal kirurgi. Flere små studier har vist at den har effekt mot overflatiske og dype infeksjoner i operasjonsområdet, men en fersk randomisert fase 3-multisenterstudie viser klart motsatt effekt (1).

  Studien omfattet 39 kirurgiske sentre og 602 pasienter som fikk utført åpen eller laparoskopisk kirurgi. Før lukking fikk halvparten av pasientene satt inn to gentamycinkollagensvamper i området over fascien. Den preoperative behandlingen, inkludert systemisk antibiotikaprofylakse, var lik i begge grupper. Antall pasienter som utviklet sårinfeksjoner var signifikant høyere i intervensjonsgruppen enn i kontrollgruppen (30 % versus 21 %), og flere i intervensjonsgruppen søkte øyeblikkelig hjelp senere, selv om antallet reinnleggelser i sykehus var lik i begge grupper.

  – Denne vel gjennomførte studien viser viktigheten av randomiserte studier innen medisinsk diagnostikk og behandling, sier Michael Bretthauer, gastroenterolog og medisinsk redaktør i Tidsskriftet. – Det er svært tankevekkende at lokal antibiotikaprofylakse har vært svært mye brukt i mange land i 25 år uten at effekten har vært dokumentert vitenskapelig. Dette kan skyldes at svampen er klassifisert som medisinsk utstyr og dermed ikke underlagt krav om vitenskapelig dokumentert nytte før den tillates markedsført. CE-merkingen omfatter bare tekniske spesifikasjoner.

  En rimelig forklaring på resultatene i den nye studien kan være at antibiotikatilsetningen absorberes raskt og at svampen blir et fremmedlegeme som tiltrekker seg bakterier og gir infeksjoner. Dermed virker den mot sin hensikt, sier Bretthauer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media