Sjekklister – ikke bare for nevrotikere

Olav Magnus S. Fredheim Om forfatteren
Artikkel

Gawande, Atul

The checklist manifesto

How to get things right. 209 s. New York, NY: Metropolitan Books, 2009. Pris USD 25

ISBN 978-0-8050-9174-8

Målgruppen er klinikere og sykehusadministratorer som er involvert i perioperativ behandling og pleie. Boken er en kombinasjon av lærebok og debattskrift. Forfatteren bruker resultatene fra egen og andres forskning til å underbygge hovedbudskapet sitt: Medisinske feil skyldes sjelden inkompetanse hos enkeltindivider, men ofte dårlig kommunikasjon og fravær av kontrollprosedyrer. Forfatteren har bakgrunn som kirurg og forsker, og er leder av WHOs program «Safe Surgery Saves Lives». Han har tidligere utgitt de leseverdige bøkene Complications: a surgeon’s notes on an imperfect science (2002) (1) og Better: a surgeon’s notes on performance (2007) (2).

Forfatteren fremholder at alvorlige perioperative komplikasjoner i hovedsak er knyttet til infeksjon, blødning, anestesiproblemer og «det uventede». Sjekklisten for «Safe Surgery» er utviklet med tanke på å redusere risiko knyttet til hvert av disse fire områdene. Innholdet i sjekklisten spenner fra kontroll av pasientens identitet til at alle som arbeider på operasjonsstuen under den aktuelle operasjonen, skal presentere seg med navn og rolle. Altså dekker sjekklisten både punkter som handler om kontroll, og punkter som handler om å legge grunnlag for godt samarbeid på operasjonsstuen. Det siste er en forutsetning for å håndtere uventede komplikasjoner. Sjekklisten er inndelt i en del som skal gjennomgås før innledning av anestesi, en del som skal gjennomgås før operasjonsstart, og en del som skal gjennomgås før pasienten kjøres ut av operasjonsstuen. Hver del tar mindre enn et minutt når sjekklisten er innarbeidet i avdelingen.

Gjennom de ni kapitlene følger vi prosessen frem til ferdig sjekkliste. Først beskriver forfatteren prosessen med å identifisere de faktorene som hyppig er opphav til feil og komplikasjoner. I de påfølgende avsnittene presenterer forfatteren erfaringer fra virksomheter der sjekklister har vist seg å redusere omfanget av feil og ulykker, bl.a. i luftfart og ved komplekse byggeprosjekter. I de siste kapitlene skildres piloteringen av de første utkastene til sjekklister og resultatene fra innføringen av den endelige sjekklisten.

Resultatene av innføringen av denne enkle sjekklisten med 19 punkter var oppsiktsvekkende, og effekten ble oppnådd både ved vestlige universitetssykehus og ved fattige, dårlig utstyrte og mangelfullt bemannede sykehus i utviklingsland. Resultatene fra innføringen er for øvrig publisert i New England Journal of Medicine og viste at perioperativ dødelighet sank fra 1,5 % til 0,8 %, og antall registrerte komplikasjoner falt fra 11 % til 7 % (3).

Boken anbefales på det varmeste. Når jeg leser den, tenker jeg på flere egne erfaringer fra operasjonsstuen, som ville vært annerledes dersom en slik sjekkliste var blitt fulgt. Selv om boken handler om sjekklister knyttet til operasjoner, virker det innlysende at også andre deler av medisinen er så komplekse at sjekklister kan hjelpe oss til å gjøre tingene riktig.

Anbefalte artikler