Obligatorisk «pensum» for alle leger i Nord-Norge

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Henriksen, Anni Margaret

  Å stoppe blod

  Fortellinger om læsing, helbredelse, hjelpere og varsler. 285 s. Oslo: Cappelen Damm, 2010. Pris NOK 329

  ISBN 978-82-02-31514-6

  Forfatteren angir i forordet at hun selv har «egne erfaringer med å stoppe blod og holde en kniv av stål mot et blødende sår». Hun er tydeligvis oppvokst i en kultur hvor de fenomenene hun beskriver, var vanlige, og fremstår til tider nærmest som en «forkynner». Likevel sitter man igjen med følelsen av at store deler av innholdet ikke ville vært tilgjengelig for offentligheten uten dette innenfraperspektivet.

  Forfatteren er sykepleier og antropolog og strever enkelte steder med å bestemme seg for om dette er et vitenskapelig arbeid eller en dokumentarbok. Hun kan med rette anklages for ikke å ha den tilstrekkelige avstanden til stoffet, og man får den forståelsen at hun gjerne vil bruke det innsamlede stoffet i vitenskapelig arbeid senere. Jeg vil klart anbefale at den leses som en dokumentarisk skildring, så får fremtiden vise hva forfatteren velger å gjøre med hensyn til vitenskapelig bearbeiding av dette interessante stoffet.

  Boken leveres i hardback uten tabeller, figurer og stikkordregister. Språket fremstår noe uferdig, men innholdet er lett tilgjengelig for lesere også utenfor den medisinske eller antropologiske profesjonen. Forfatteren angir ingen spesifikk målgruppe, men den bør etter min mening være pålagt lesing for enhver som tenker på å stå i et behandlingsforhold til mennesker i Nord-Norge. Selv sier forfatteren at hensikten er «å synliggjøre hvordan mange nordnorske kvinner og menn praktiserer sin religiøse tro i dagliglivet».

  Temaene er presentert som 19 kapitler med underavsnitt. De første 11 beskriver den geografiske, religiøse og kulturelle bakgrunnen for både læsing, helbredelse, hjelp og varsling. De gir et fascinerende innblikk i en verden få mennesker utenfor miljøet selv kjenner særlig til. Forfatteren beskriver fenomener som har det fellestrekket at de hevder å nyttiggjøre seg kraften i Guds ord både i møte med hverdagens helseproblemer og daglig- og yrkeslivets risikosituasjoner. Denne bakgrunnskunnskapen er svært viktig dersom man skal kommunisere om sykdom og helse med store deler av den nordnorske befolkningen.

  I resten av boken får man en rekke eksempler på mennesker som har opplevd å få hjelp i forbindelse med både sykdom, skader og ulykker. Dersom ikke flere av historiene var datobelagte, ville man umiddelbart tro at dette var historier fra en forgangen tid. Forfatteren dokumenterer imidlertid at slike hendelser rapporteres helt inn i vår egen tid.

  Hendelsene som beskrives, vil ikke passe inn i et moderne vitenskapelig forklaringsparadigme, det vil være lett for skeptikere å avfeie dem som overtro eller tilfeldigheter. Læsing og blodstopping er imidlertid en vesentlig del av hjelpeapparatet befolkningen i Nord-Norge benytter seg av. Selv på Universitetssykehuset Nord-Norge var man i 1970- og 80-årene ikke fremmed for å kontakte blodstoppere hvis det forekom blødninger som var vanskelige å kontrollere (1).

  Det viktigste med denne boken er at helsepersonell får en påminnelse om hvor viktig det er å skaffe seg en forståelse for den konteksten pasientene befinner seg i. Over hele landet opererer mennesker innenfor flere kontekster samtidig. Fortellingene viser til fulle hvor dramatisk kontrastfylt slike kontekster kan være i møte med den vestlige skolemedisinen.

  Mitt råd til alle norske leger er dermed å lese boken, slik at du kan bli en enda bedre samtalepartner med dine pasienter. Det kan hende de har en forforståelse av helse og sykdom som du aldri har tenkt på før. Og det kan til og med hende at du må tenke nøyere gjennom din egen tro og tvil.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media