Andres smerte

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jørgen Løvset (1896 – 1981) fikk i 1940 sin prøveforelesning til den medisinske doktorgrad på trykk – med 13 figurer (Tidsskr Nor Lægeforen 1940; 60: 772 – 90). Der behandler han bl.a. «bekkensyndromet». Det er interessant at en artikkel fra det første okkupasjonsåret ble innledet med et vakkert sitat på fransk: «Il n’y a qu’une douleur qu’il soit facile de supporter c’est la douleur des autres» (R. Leriche). I avslutningen er det kloke ord om temaet.

  Smerte som symptom i gynekologien

  Smerte som symptom i gynekologien

  Med hensyn til verdien av symptomet smerte som hjelpemiddel i den gynekologiske diagnostikk kan en si at det vel så ofte hjelper oss til å lete som til å finne det palpable grunnlag for lidelsen. Under denne letingen kan vi imidlertid få uvurderlige opplysninger om pasientens følelsesliv og åndelige virksomhet i det hele. Gynekologen må derfor ikke bare beskjeftige seg med soma, men nesten like meget med psyken, hvis han skal kunne ha håp om å hjelpe de pasienter som kommer til ham med sine plager. Under denne letingen bør vi huske Leriches ord som står som motto over denne forelesningen. Vi må ikke slå oss til tåls med at smertene er «bare hysteri» fordi vi ikke finner det palpable grunnlag. De er like plagsomme for den som har dem, enten årsaken sitter i hodet eller i bekkenet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media