Steroider eller ikke før nyredonasjon fra avdød giver?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Infusjon av metylprednisolon til avdød giver før organuttak ga ikke færre transplantatsvikt ved nyretransplantasjon i en østerriksk studie.

  Akutt nyresvikt etter nyretransplantasjon kan inntre hos om lag en firedel av mottakere av organer fra avdød giver, og risikoen er knyttet til grad av inflammasjon i donororganet.

  I en studie ved tre transplantasjonssentre i Østerrike og Ungarn ble avdøde givere randomisert til infusjon med enten 1 g metylprednisolon (n = 136) eller placebo (n = 133) minst tre timer før organuttak (1). Forekomsten av akutt nyresvikt hos mottaker første uken etter transplantasjon var omtrent like stor i begge gruppene, henholdsvis 22 % og 25 % (p = 0,47). Median varighet av akutt nyresvikt var henholdsvis fem og fire dager (p = 0,31). Genomanalyser av nyrebiopsier fra steroidbehandlede givere viste suppresjon av immunrespons og inflammasjon.

  – Dette er en god og grundig studie, men etter mitt skjønn med et litt for snevert fokus, sier transplantasjonskirurg og klinikkleder Pål-Dag Line ved Klinikk for spesialisert medisin og kirurgi, Oslo universitetssjukehus, Rikshospitalet. I Norge blir avdøde givere nå etter protokoll behandlet med steroidinfusjon så raskt som mulig etter at vedkommende er erklært død. I tillegg til to nyrer transplanteres også lever, øyceller/pancreas og lunger.

  Det finnes flere studier, riktignok ikke randomiserte, som viser at steroidbehandling er nyttig ved transplantasjon av slike organer. I denne studien var andelen multiorgangivere mindre enn 30 %, mens tilsvarende andel i Norge er ca. 85 %. Det er også usikkert om manglende primærfunksjon av nyretransplantat er en god nok variabel for å bedømme nytten av steroidbehandling av giver, sier Line.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media