Morkakens vekt betyr lite for svangerskapsforgiftning

Anne Eskild Om forfatteren
Artikkel

Svangerskapsforgiftning skyldes liten morkake, hevdes det ofte i lærebøker og fagartikler. En studie av 317 688 svangerskap tyder på at dette ikke er korrekt.

Er morkakevekten lavere i svangerskap med svangerskapsforgiftning enn i svangerskap uten svangerskapsforgiftning? Dette var utgangspunktet for vår studie som omfattet alle enlingesvangerskap i Norge i perioden 1999 – 2004 (1).

Svangerskapsforgiftning ble diagnostisert i 4 % av alle svangerskap, og i 8,7 % av disse var barnets fødselsvekt lavere enn 2,5-prosentilen (small for gestational age; SGA). Lav vekt var nært knyttet til liten morkake: I 60 % av svangerskapene med barn med lav fødselsvekt var morkakens vekt i den laveste desil, dvs. blant de 10 % minste både i svangerskap med og uten svangerskapsforgiftning.

I over 90 % av alle svangerskap med svangerskapsforgiftning var ikke barnets vekt lavere enn 2,5-prosentilen. Om moren hadde svangerskapsforgiftning eller ikke, ga heller ikke stor forskjell i morkakevekt der barnet ikke hadde lav fødselsvekt. Svangerskap med svangerskapsforgiftning var likevel noe overrepresentert blant både de små og de store morkakene.

Studien tyder på at morkaken ikke er mindre i svangerskap med svangerskapsforgiftning. Det er barnets fødselsvekt som er sterkest knyttet til morkakens vekt. Vi har tidligere vist at risiko for å få et barn med svært lav fødselsvekt er litt høyere med enn uten svangerskapsforgiftning, gitt samme morkakevekt (2).

Mye tyder på at svangerskapsforgiftning ikke skyldes en liten morkake, og at morkakens grad av dysfunksjon ved svangerskapsforgiftning ikke kan måles ut ifra morkakevekt.

Anbefalte artikler