Mindre inkontinens ved vektreduksjon etter fødsel

Stian Langeland Wesnes Om forfatteren
Artikkel

Vektreduksjon etter fødsel beskytter mot urininkontinens, mens vektoppgang under svangerskapet har liten klinisk betydning.

Kvinners kroppsmasseindeks er en viktig risikofaktor for urininkontinens. Vektøkning under svangerskapet har vært mistenkt å være en viktig årsaksfaktor for urininkontinens under og etter et svangerskap. Vitenskapelig dokumentasjon har imidlertid manglet.

Vi har undersøkt risikoen for urininkontinens under svangerskapet og seks måneder postpartum med data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (1). Studien omfattet 12 679 førstegangsfødende kvinner som var kontinente før svangerskapet.

Vektøkning over 50-prosentilen i uke 0 – 15 i svangerskapet var assosiert med økt risiko for urininkontinens under svangerskapet, mens vektoppgang i andre deler av svangerskapet ikke hadde betydning. Vektoppgang under svangerskapet var ikke assosiert med økt risiko for urininkontinens seks måneder etter fødsel. Hvis kvinnen seks måneder etter fødsel ikke hadde gjenvunnet den vekten hun hadde like før hun ble gravid, økte imidlertid risikoen for urininkontinens.

For hver kilo vektreduksjon i de første seks månedene etter fødsel blant kvinner som var inkontinent under svangerskapet, sank relativ risiko for urininkontinens med 2,1 % (RR 0,98; 95 % KI 0,97 – 0,99). Også forekomsten av nyoppstått urininkontinens før seks måneder etter fødsel sank med økende vektreduksjon etter fødsel.

Kvinner bør få informasjon under og etter svangerskap om at vektreduksjon etter fødsel kan forebygge urininkontinens.

Anbefalte artikler