Stian Langeland Wesnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Stian Langeland Wesnes

Stian Langeland Wesnes
07.10.2010
Vektreduksjon etter fødsel beskytter mot urininkontinens, mens vektoppgang under svangerskapet har liten klinisk betydning. Kvinners kroppsmasseindeks er en viktig risikofaktor for urininkontinens...
Stian Langeland Wesnes, Espen Saxhaug Kristoffersen, Robert A. Burman
27.03.2012
Fastlegeordningen har vært en suksess sett fra pasientenes, allmennlegenes og myndighetenes side. Helse- og omsorgsdepartementets forslag til ny fastlegeforskrift bygger i liten grad på faglige...