Lavkarbo eller fettfattig?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Både karbohydratfattig kost og fettfattig kost, kombinert med generelle livsstilsråd, gir stabilt vekttap etter to år. Karbohydratfattig kost gir størst økning i HDL-kolesterolnivå.

  Studier om diettbehandling mot overvekt har vist varierende resultater innen ett år og omfatter ofte ikke råd om fysisk aktivitet og andre livsstilsendringer.

  I en amerikansk studie ble 307 overvektige voksne personer uten hyperkolesterolemi og type 2-diabetes randomisert til å følge et kostopplegg med lavt karbohydratinnhold eller lavt fettinnhold (1). Gjennomsnittlig kroppsmasseindeks var 36,1. Alle deltakerne fikk råd og veiledning om økt fysisk aktivitet og andre livsstilsendringer. Etter ett år var gjennomsnittlig vekttap rundt 11 % og etter to år rundt 7 % i begge gruppene. Gruppen som spiste karbohydratfattig mat hadde størst økning i HDL-kolesterolnivå. Endringer i andre metabolske forhold var lik i begge gruppene.

  – Denne studien viser at intensiv livsstilsintervensjon i form av gruppebasert atferdsterapi kan gi god og varig vektreduksjon, sier senterleder Jøran Hjelmesæth ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold. Den bekrefter også at samlet redusert kaloriinntak er viktigere enn valget mellom karbohydratfattig og fettfattig kost. Forskjellen i bedring av HDL-kolesterolnivå mellom gruppene var imidlertid liten, og personer med fedmerelaterte følgesykdommer var ikke tatt med. Den kliniske relevansen av dette funnet er dermed usikker, påpeker han.

  – Opplegget i studien er svært ressurskrevende med tett og regelmessig oppfølging. Det store frafallet tyder på at spesifikke dietter, spesielt karbohydratfattig diett, kan være vanskelig å følge over tid, sier Hjelmesæth.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media