Lavenergidiett reduserer intrakranialt trykk

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Overvektige kvinner som lider av idiopatisk intrakranial hypertensjon, kan bli bedre etter vektreduksjon.

  Idiopatisk intrakranial hypertensjon er en tilstand som i særlig grad rammer unge, overvektige kvinner. En sammenheng mellom vektreduksjon og bedring av symptomer har vært kjent lenge, men uten at det har vært utført gode kliniske studier. Nå har engelske forskere undersøkt effekten av lavenergidiett på intrakranialt trykk hos kvinner med idiopatisk intrakranial hypertensjon (1).

  I en prospektiv kohortstudie deltok 25 kvinner med BMI > 25 og med aktiv, kronisk (> 3 måneder) idiopatisk intrakranial hypertensjon. Pasientene ble fulgt opp i tre stadier, hver på tre måneder: stadium 1 uten intervensjon, stadium 2 med lavenergidiett (425 kcal/dag), stadium 3 oppfølging etter diett. I første stadium var alle utfallsvariablene konstante, mens i løpet av stadium 2 var det en signifikant reduksjon i vekt, intrakranialt trykk, papillødem og hodepine. Tre måneder etter dietten var disse utfallene uendret.

  – Denne interessante studien indikerer at vektreduksjon er nyttig hos pasienter med BMI > 25, og vektreduserende tiltak bør sannsynligvis alltid være en del av behandlingen, sier overlege Siri Hylleraas Bø ved Nevrologisk avdeling, Akershus universitetssykehus. Vektreduksjonen kan gjerne skje på en strukturert måte og ved hjelp av f.eks. ernæringsfysiolog. Medikamenter som topiramat, som både er en karbonanhydrasehemmer og som induserer vekttap, får økt aktualitet.

  – I studien ble det vist størst bedring av hodepineplagene, mens effekten på subjektive synsforstyrrelser var mer varierende. Studien viser også at måling av intraspinalt trykk må brukes med forsiktighet som behandlingsmål, særlig fordi det også er en viss variasjon i hva man regner som normalverdier for intraspinalt trykk, sier Bø.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media