Kan kalsiumtilskudd gi hjerteinfarkt?

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Retningslinjer for behandling av osteoporose kan bli endret som følge av påvist sammenheng mellom kalsiumtilskudd og hjerteinfarkt.

Illustrasjonsfoto Colourbox

Flere studier har antydet at kalsiumrik kost beskytter mot vaskulær sykdom. Likevel har kalsiumtilskudd vært assosiert med økt risiko for kardiovaskulære hendelser. Nå har en internasjonal forskergruppe gjort en metaanalyse for å undersøke effekten av kalsiumtilskudd på kardiovaskulære hendelser (1).

I analysen inngikk randomiserte, placebokontrollerte studier av kalsiumtilskudd > 500 mg/dag, deltakere med gjennomsnittsalder over 40 år og med studievarighet over et år. I studier med data på pasientnivå var hasardratio for å få hjerteinfarkt 1,31, mens det ikke var signifikant økning i insidens av hjerneslag, død og det sammensatte endepunktet hjerteinfarkt, hjerneslag eller plutselig død. Metaanalysen av data på studienivå viste liknende resultater med sammenslått relativ risiko for hjerteinfarkt på 1,27.

– Disse resultatene er oppsiktsvekkende og kan få kliniske konsekvenser, sier professor Erik Fink Eriksen ved Avdeling for klinisk endokrinologi, Oslo universitetssykehus, Aker. Risikoøkning ble kun sett hos pasienter som fikk kalsiumtilskudd uten D-vitamin, og som gjennomsnittlig fikk mer enn 800 mg kalsium i kosten. I studier av kombinert tilskudd av kalsium og D-vitamin, som er standard ved osteoporosebehandling, er en liknende økning av kardiovaskulær risiko ikke observert.

– Resultatene vil nå bli drøftet i internasjonale ekspertkomiteer. Vi må avvente rapportene fra disse før behandlingsretningslinjer for osteoporose endres, sier Eriksen.

Anbefalte artikler