Fett i kosten – ett fett?

Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

Lavt fettinnhold og omega-3 ga ingen endring i insulinfølsomheten, men en viss gunstig effekt på blodfettstoffene. Enumettet fett var litt bedre enn mettet fett. Kanskje er genene avgjørende for effekten av kosten?

Hanne Løvdal Gulseth. Foto Oslo universitetssykehus

Ca. 20 % av befolkningen i Europa har metabolsk syndrom og dermed økt risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom og diabetes. Mye tyder på at insulinresistens er sentralt i patogenesen. Økt fysisk aktivitet og vektreduksjon er gunstig, men hva betyr sammensetning av kosten? Hanne Løvdal Gulseths avhandling Diet and the metabolic syndrome. The LIPGENE dietary intervention study viser at fettinnhold i kosten har begrenset virkning på insulinresistensen ved metabolsk syndrom.

– Deltakerne i LIPGENE fikk ulik mengde og type fett i kosten i tre måneder. Det ga ingen endring i insulinfølsomheten. Lavt fettinnhold med mye omega-3 ga noe reduksjon i blodfettstoffer, og høyt fettinnhold i kosten ga noe økt blodtrykk hos menn. Hos personer med normalt fastende blodsukker var enumettet fett bedre for insulinsekresjonen enn mettet fett, sier Gulseth.

LIPGENE er en stor kostintervensjonsstudie som gir viktig kunnskap til arbeidet med kostholdsbasert forebygging av diabetes og hjerte- og karsykdom, men viser også at én type kosthold ikke nødvendigvis er riktig for alle.

– Enkelte av våre funn indikerer at næringsstoffer, som fett, kan virke ulikt på ulike individer avhengig av genetisk bakgrunn. Dette kan i fremtiden gi grunnlag for personlige, genbaserte ernæringsråd, sier Gulseth.

Hun disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 15.6. 2010.


Metabolsk syndrom: Overvekt (bukfedme) kombinert med forhøyet blodtrykk og forhøyet verdi av sukker og fettstoffer i blodet.

LIPGENE-studien: Kostintervensjonsstudie der 486 forsøkspersoner fra åtte europeiske land ble tilfeldig fordelt til fire grupper med ulik fettsammensetning i kosten i tre måneder: Høyt fettinnhold med mye mettet fett, høyt fettinnhold med mye enumettet fett eller lavt fettinnhold med og uten tilskudd av omega-3 fettsyrer. Deltakerne skulle ikke gå ned i vekt i studieperioden. Hovedendepunktet i studien var endring i insulinfølsomhet målt ved intravenøs glukosebelastningstest. Andre delmål var effekten av kostendring på bukspyttkjertelens insulinsekresjon, blodtrykket og fettstoffskiftet.

Anbefalte artikler