Fedmeoperasjon kan gi vitaminmangel

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Fedmeoperasjoner er ikke uten risiko. Én mulig komplikasjon er vitaminmangel, særlig hos pasienter operert med såkalt duodenal omkobling.

Erlend T. Aasheim. Foto Øyvind T. Aasheim

Vitaminmangel kan i verste fall føre til akutt alvorlig sykdom, som Wernickes encefalopati. Erlend T. Aasheim har undersøkt vitaminnivåer i blod hos pasienter med uttalt fedme før og etter fedmeoperasjon. Allerede før operativ behandling hadde pasientene signifikant lavere serumnivåer av vitamin B6, C, E og D sammenliknet med friske personer. Det kan tyde på at overvektige har ekstra høy risiko for å utvikle vitaminmangler. Aasheim fant også at ulike operasjonsmetoder ga ulike utslag på vitaminnivået.

– Vi undersøkte vitaminnivåer inntil ett år etter fedmeoperasjon hos pasienter som tok et standardisert sett med vitamintilskudd. Pasienter operert med gastrisk bypass hadde stabile eller økte vitaminnivåer i serum, mens pasienter operert med duodenal omkobling utviklet lavere nivåer av både vitamin A, D og B₁. Årsaken er trolig malabsorpsjon etter denne prosedyren, sier Aasheim.

Studien viste samtidig at gastrisk bypass ga et vekttap på 30 %, mens duodenal omkobling ga 40 % vekttap.

– Denne forskjellen kan føre til at flere pasienter vil ønske duodenal omkobling, og da er det viktig å være oppmerksom på den mulige risikoen for ernæringskomplikasjoner. Disse pasientene trenger høyere tilskudd av vitamin A og D samt hyppigere kliniske kontroller enn pasienter med gastrisk bypass, sier Aasheim.

Han disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 29.6. 2010 med avhandlingen Vitamin concentrations in Scandinavian obese subjects undergoing surgical and non-surgical weight loss.


Uttalt fedme: Kroppsmasseindeks > 40 kg/m².

Gastrisk bypass: En liten magesekklomme på ca. 30 ml atskilles fra ventrikkelen, og det anlegges en Roux-en-Y-konstruksjon. Inntatt føde unngår dermed kontakt med størsteparten av ventrikkelen, duodenum og proksimale jejunum.

Duodenal omkobling (switch): Det gjøres en partiell langsgående (sleeve) gastrektomi, og  duodenum deles like distalt for pylorus og anastomoseres til proksimale ende av ileum. Som ved gastrisk bypass får tynntarmen to separate løp (et for føde og et for galle og bukspytt) som kobles sammen i et fellesløp. Lengden på fellesløpet er ofte 100 cm, som er kortere enn ved gastrisk bypass.

Wernickes encefalopati: Alvorlig mangel på vitamin B₁ (tiamin).

Anbefalte artikler