Atferdsterapi er effektivt ved Tourettes syndrom

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Den kognitive terapiformen ticskontrollerende trening gir signifikant mindre tics hos barn med Tourettes syndrom, viser amerikansk studie.

  Den randomiserte, kontrollerte studien omfattet 126 barn med Tourettes syndrom i alderen 9 – 17 år (1). Barna ble randomisert til et ti ukers behandlingsopplegg med enten ticskontrollerende trening (habit reversal training) (N = 61) eller et generelt undervisningsopplegg med støttende psykoterapi (N = 65). Barna ble fulgt opp i seks måneder.

  Signifikant flere av barna som ble behandlet med det atferdsterapeutiske programmet, ble etter ti uker vurdert som betydelig bedre (53 %) enn barna som mottok støttende psykoterapi og undervisning (19 %). Effekten holdt seg etter seks måneder for 87 % av barna som ble behandlet med det atferdsterapeutiske programmet.

  – IQ hos de inkluderte barna i denne studien skulle ikke være under 80. Dette resulterte i en total IQ på henholdsvis 111 og 108 i de to gruppene. Fremtidig forskning bør derfor kartlegge hvilke faktorer hos et barn som er prediktive for en positiv respons ved ticskontrollerende trening, sier forsker Kerstin J. von Plessen ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse i Bergen.

  – Studien er meget vel designet, inkluderer bredt og man har, i motsetning til medikamentelle studier ved tics, fulgt barna i seks måneder etter behandlingen. Et annet interessant aspekt er at den amerikanske Tourette-foreningen har bidratt i gjennomføring og rapportering av data. Studien er dermed et godt eksempel på vellykket brukermedvirkning, sier Plessen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media