Trått føre for samhandling

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Den store begeistringen for samhandlingsreformen lar vente på seg. Kan det tenkes det har å gjøre med forutsetningene og kunnskapsgrunnlaget reformen hviler på? Det er lett å bli enig om at mye blir bedre hvis vi samarbeider. Men samarbeidsvilje hjelper lite hvis ikke grunnleggende forståelse, kapasitet og ressurser er til stede. Ønsketenkning hjelper heller ingen. «Nesten ingen vil jobbe i kommunene,» skrev nylig Bergens Tidende i forbindelse med at helseministeren snakket om samhandlingsreformen. «Dette må vi klare å snu, dersom samhandlingsreformen skal lykkes. Uten rette folk på plass kommer vi ikke langt,» svarte Anne-Grete Strøm-Erichsen. La oss håpe dette betyr at statsråden ikke tenker å iverksette en reform hun ikke tror vil lykkes.

Anbefalte artikler