()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidlig i fosterlivet finnes det to aortabuer, men vanligvis tilbakedannes den høyre. Noen ganger persisterer begge aortabuene (vaskulær ring) eller det er den venstre som tilbakedannes. Trachea og oesophagus blir i disse tilfellene liggende mellom aorta og lungearterien. Figur 1 og 2 og tilhørende videoer, som finnes til denne artikkelen på www.tidsskriftet.no, viser et eksempel på persisterende høyre aortabue. Studier i den voksne befolkningen har vist en prevalens på 1 %, men persisterende høyre aortabue påvises bare hos ca. 0,1–0,2 % ved ultralydundersøkelse av foster. Tilstanden kan være forbundet med kompliserte hjertefeil. Prognosen er vanligvis god ved isolert persisterende høyre aortabue, og man forventer ikke problemer i svangerskapet. Kompresjon av oesophagus og trachea kan gi problemer etter fødselen, og barnelege bør derfor være til stede ved fødselen. Hvis tilstanden forekommer i kombinasjon med andre fosteravvik, er det økt sannsynlighet for kromosomavvik som trisomi 21 eller DiGeorges syndrom.

  Persisterende høyre aortabue kan diagnostiseres ved den rutinemessige ultralydundersøkelsen i andre trimester. I tverrsnitt gjennom brystet kan man se forløpet til avgangskarene fra fosterhjertet. Vanligvis går både lungearterien og aorta til venstre for trachea. Bruk av fargedoppler gjør det lettere å oppdage tilstanden.

  Pasientens foresatte har gitt samtykke til at artikkelen blir publisert.

  Oppgitte interessekonflikter:

  Torbjørn Eggebø har fått dekket reiseutgifter og kursavgift til et opplæringskurs i 3D-ultralyd i Berlin av firmaet som har levert ultralydapparatet som er brukt i denne artikkelen. Claudia Heien arbeider to dager i måneden for dette firmaet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media