Torbjørn Moe Eggebø, Claudia Heien Om forfatterne
Artikkel

Tidlig i fosterlivet finnes det to aortabuer, men vanligvis tilbakedannes den høyre. Noen ganger persisterer begge aortabuene (vaskulær ring) eller det er den venstre som tilbakedannes. Trachea og oesophagus blir i disse tilfellene liggende mellom aorta og lungearterien. Figur 1 og 2 og tilhørende videoer, som finnes til denne artikkelen på www.tidsskriftet.no, viser et eksempel på persisterende høyre aortabue. Studier i den voksne befolkningen har vist en prevalens på 1 %, men persisterende høyre aortabue påvises bare hos ca. 0,1–0,2 % ved ultralydundersøkelse av foster. Tilstanden kan være forbundet med kompliserte hjertefeil. Prognosen er vanligvis god ved isolert persisterende høyre aortabue, og man forventer ikke problemer i svangerskapet. Kompresjon av oesophagus og trachea kan gi problemer etter fødselen, og barnelege bør derfor være til stede ved fødselen. Hvis tilstanden forekommer i kombinasjon med andre fosteravvik, er det økt sannsynlighet for kromosomavvik som trisomi 21 eller DiGeorges syndrom.

Persisterende høyre aortabue kan diagnostiseres ved den rutinemessige ultralydundersøkelsen i andre trimester. I tverrsnitt gjennom brystet kan man se forløpet til avgangskarene fra fosterhjertet. Vanligvis går både lungearterien og aorta til venstre for trachea. Bruk av fargedoppler gjør det lettere å oppdage tilstanden.

Pasientens foresatte har gitt samtykke til at artikkelen blir publisert.

Anbefalte artikler