Screening for kolorektal kreft

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Eivind Meland drøfter i en kommentar i Tidsskriftet nr. 16/2010 Helsedirektoratets rolle og håndtering av forslag til screening for kolorektal kreft. Han viser til et kort intervju med helsedirektøren. Meland diskuterer om leger i myndighetsposisjoner har evne og vilje til etisk refleksjon og etterlevelse av norsk lov.

  Insidensen av kolorektal kreft øker kraftig i Norge og er nå høyest i Norden. Innføring av screening er det eneste kjente tiltaket som vil redusere sykelighet og dødelighet ved denne sykdommen.

  Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten drøftet innføring av screening for kolorektal kreft grundig i møter i juni og september 2010. 20. september besluttet rådet enstemmig en forsiktig tilnærming. Rådet anbefalte at det bør startes et pilotprosjekt i ett eller flere geografiske områder, der et tilbud om screening går ut til en avgrenset befolkningsgruppe. Rådet ba videre om at type FOBT-metode og aldersgruppe for utprøvningen vurderes nøye.

  Rådet understreket at piloten må gjennomføres med tilstrekkelig prospektiv følgeevaluering slik at man får sikker kunnskap om hvordan et slikt tilbud mottas i befolkningen, hvordan det mest hensiktsmessig kan gjennomføres samt hvilke eventuelle negative følger det kan ha for den enkelte, også sett i et folkehelseperspektiv.

  En bred gjennomtenking av denne faglig og etisk komplekse utfordrende problemstillingen har vært nødvendig. Helsedirektoratet følger nå opp saken. Tematikken vil bli belyst og diskutert videre på Nasjonalt råd for kvalitet og prioriterings fagseminar om kreftscreening i slutten av oktober i år.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media