Bjørn-Inge Larsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjørn-Inge Larsen

Bjørn-Inge Larsen, Bjørn Guldvog
03.05.2007
Nasjonal helseplan skiller mellom nasjonale og lokale retningslinjer ( 1 ). Sosial- og helsedirektoratet er den eneste aktøren som har mandat til å lage nasjonale retningslinjer for helsetjenesten...
Magne Nylenna, Bjørn-Inge Larsen
16.12.2004
De siste årene er det produsert flere artikler og bøker om samfunnsmedisin i et historisk perspektiv enn nye spesialister i faget. Samtidig vokser områdene der samfunnsmedisinsk kompetanse er...
Asbjørn Haugsbø, Bjørn-Inge Larsen
07.10.2004
Et nytt klassifikasjonssystem for funksjon, funksjonshemning og helse ble vedtatt av Verdens helseorganisasjon i 2001. Denne klassifikasjonen utfyller ICD-10 ved å sette det enkelte mennesket inn i...
Bjørn-Inge Larsen
20.08.2001
I 1990-årene ble det etablert ventelisteregistre, og pasientene ble gitt ”garantier” om behandling innenfor gitte tidsrammer. Etter 1.7. 1997 hadde pasientene etter visse kriterier tre måneders...
Bengt Skotheim, Bjørn-Inge Larsen, Harald Siem
20.09.2011
The World Health Organization (WHO) is the largest single UN organisation, and since its establishment in 1948 it has played a significant role in global health. WHO has enjoyed a great amount of...
Ånen Ringard, Berit Mørland, Bjørn-Inge Larsen
07.02.2012
The provision of equal health services of high quality to all Norwegian citizens is a key political goal on which a broad political consensus has prevailed. Setting the right priorities is a tool to...
Per Skretting, Bjørn-Inge Larsen, Tove Farstad
20.09.2000
Overbelegg og korridorpasienter er et kjent problem ved mange sykehus i Norge. Det finnes imidlertid ingen undersøkelser som har dokumentert omfanget på landsbasis. Som ledd i gjennomgang av...
Bjørn-Inge Larsen, Per Skretting, Tove Farstad
20.09.2000
Overbelegg med den konsekvens at pasienter plasseres i sykehuskorridorer, har lenge vært en del av hverdagen ved mange norske sykehus. Fenomenet er tidligere debattert i både norske (1) og nordiske (...
Bjørn-Inge Larsen, Per Skretting, Tove Farstad
20.09.2000
Norske sykehus har et betydelig antall korridorpasienter i indremedisinske avdelinger (1). Også kirurgiske og ortopediske avdelinger har korridorpasienter, men problemene er gjennomgående mindre ved...
Bjørn-Inge Larsen
19.05.2005
Hvert år siden 1987 har Verdens helseorganisasjon (WHO) oppfordret til internasjonal markering av Verdens røykfrie dag 31. mai. Takket være fylkesmannsembetet har det lokale engasjementet i...
Bjørn-Inge Larsen, Bjørn Guldvog, Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
17.03.2005
Norsk helse- og sosialtjeneste er organisert for å takle kriser. Flodbølgekatastrofen gav systemet en stor utfordring. Norsk helse- og sosialtjeneste er organisert for å takle kriser. Jordskjelvet og...
Bjørn-Inge Larsen
30.06.2005
Ved å anskaffe tilstrekkelig antivirale medikamenter til å behandle en tredel av befolkningen, har regjeringen gjort en betydelig investering på vegne av det norske folk. En rekke land har valgt en...
Bjørn-Inge Larsen
21.10.2010
Eivind Meland drøfter i en kommentar i Tidsskriftet nr. 16/2010 Helsedirektoratets rolle og håndtering av forslag til screening for kolorektal kreft. Han viser til et kort intervju med...
Bengt Skotheim, Bjørn-Inge Larsen, Harald Siem
20.09.2011
Verdens helseorganisasjon (WHO) er den største enkeltorganisasjonen i FN-systemet og har siden opprettelsen i 1948 spilt en betydelig rolle innen global helse. WHO har nytt stor tillit i kraft av av...
Ånen Ringard, Berit Mørland, Bjørn-Inge Larsen
07.02.2012
Et viktig politisk mål er at alle norske borgere skal tilbys likeverdige helsetjenester av høy kvalitet, noe det har vært bred politisk enighet om. Et verktøy for å oppnå dette er riktig prioritering...