Scheins sunne sans for magevondt

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Schein, Moshe

  Rogers, Paul N.

  Assalia, Ahmad

  Schein’s common sense emergency abdominal surgery

  3. utg. 650 s, tab, ill. Heidelberg: Springer, 2010. Pris USD 90

  ISBN 978-3-540-74820-5

  Dette er en annerledes kirurgisk lærebok. Målgruppen er medisinstudenter, turnusleger, kirurger i utdanning og øvrige praktiserende fotsoldater på den kirurgiske fronten. Dette er boken hvor forfatterne snakker til deg, forteller deg hva du skal gjøre (og ikke gjøre), basert på egen erfaring og etter kunnskapsbasert praksis. Stilen er rett frem, preget av en dels muntlig tilnærming, ofte bydende og med korte mellomrom mellom imperativene. Til dels er den skrevet med humoristiske eller ironiske tilsnitt, som enkelte steder bikker over i ren sarkasme. Her er ikke rom for vurderinger av typen «på den ene siden, men på den andre siden», og leseren plages ikke med referanser til de dels bombastiske påstandene. Imidlertid strøs det flittig med ordblomster og sitater av døde, døende eller fortsatt levende (selvproklamerte legendariske) kirurger.

  Boken omhandler hele spekteret innen akutt abdomen, og hvordan man håndterer pasienter i en slik tilstand. Kapitlene spenner fra appendisitt til mer uttalte abdominale katastrofer og dekker også sjeldne, men dog aktuelle tema som aids og komplikasjoner etter fedmekirurgi. Det er også egne kapitler om tilstander i den tredje verden. Det er tre hoveddeler, kalt del A (Before the operation), B (The operation) og C (After the operation).

  Redaktørene er forfattere av de fleste kapitlene, med enkelte medforfattere fra ulike geografiske regioner. Hovedredaktør Schein har selv jobbet i flere ulike land, både på større klinikker og som distriktskirurg. Selv om stilen er lettlest og tiltakene ispedd en rekke humoristiske strektegninger i tegneserieformat, er forsøket på forenkling enkelte steder motstridende. Forfatterne hevder f.eks. ett sted at man ikke må miste sin kliniske sans og at det tas for mye røntgen- og CT- bilder, mens de noen sider lenger frem hardnakket hevder at alle fertile kvinner med magevondt skal gjennomgå bildediagnostikk. Sprik mellom liv og lære finner man også i kapitlet om pankreatitt fra Mayoklinikken i USA, hvor man sier at alle pasienter med akutt, alvorlig pankreatitt skal ha bredsprektret antibiotika så tidlig som mulig, noe som ikke har vist seg å ha effekt på overlevelse i randomiserte studier.

  Som en annerledes bok med en uvanlig didaktisk tilnærming er den et friskt pust og kan anbefales til studenter, turnusleger og unge som eldre kirurger. Boken bør leses med visse forbehold – verden er ikke alltid så svart-hvitt som Scheins sunne fornuft vil ha det til – men her er likevel mye nyttig.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media