Kreftbehandling hos eldre

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Schrijvers, Dirk

  Aapro, Matti

  Zakotnik, Branko

  ESMO handbook of cancer in the senior patient

  193 s, tab, ill. London: Informa Healthcare, 2010. Pris EUR 62

  ISBN 978-1-84184-709-2

  Denne boken, som er i lommeformat, er en del av ESMOs serie av håndbøker. ESMO (European Society for Medical Oncology) utgir årlige håndbøker om temaer innen onkologi, og dette er årets utgivelse. Forfatterne starter med å definere eldre. I det eneste kapitlet av forfattere fra Norge beskriver man spesielle problemstillinger relatert til kreftbehandling i en aldrende populasjon. De ulike behandlingsstrategiene innen onkologi, nemlig kirurgi, strålebehandling, hormonterapi, cellegift og målrettet terapi, blir behandlet i separate kapitler, hvoretter ulike kreftdiagnoser blir omtalt spesielt. Kapitlene er skrevet av forskjellige forfattere fra hele verden.

  Kreftinsidensen i den vestlige verden øker, og dette skyldes delvis en aldrende befolkning. Eldre pasienter kan by på spesielle utfordringer, og de kan være mer skjøre enn yngre. I tillegg er komorbiditet og polyfarmasi noe behandlende leger ofte må ta hensyn til. På den annen side er det flere studier som tyder på at en eldre pasient som er i god allmenntilstand, kan tåle samme kreftbehandling som en yngre pasient, og at biologisk alder ikke alltid samsvarer med den kronologiske alderen.

  Her får man både råd, retningslinjer og refleksjoner om behandling av eldre pasienter, og det er flott at ESMO har valgt å ha dette som tema i år. Det er tabeller i flere av kapitlene. Boken er kompakt, ikke veldig leservennlig, og 62 euro virker dyrt.

  Det er viktig at leger som behandler eldre kreftpasienter, er oppmerksomme på at disse pasientene kan kreve en mer skreddersydd behandling, og at man ikke bare kan se på kronologisk alder når man vurderer behandlingsmulighetene. Jeg anbefaler boken for leger som er involvert i kreftbehandling av eldre pasienter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media