Kirurgisk atlas – greit, men grått

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Townsend, Courtney M.

  Evers, B. Mark

  Atlas of general surgical techniques

  1 216 s, ill. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier, 2010. Pris EUR 141

  ISBN 978-0-7216-0398-8

  Dette atlaset er ifølge redaktørene ment å være et supplement til læreboken Sabiston Textbook of Surgery. Der hvor man i sistnevnte bok dekker fysiologi, diagnose og behandling, følger forfatterne her opp med en detaljert beskrivelse av de aktuelle prosedyrene. Målgruppen er således mest dem som har tenkt å utføre prosedyrene, selv om alle med interesse vil ha nytte av bildefremstillingen. Søkelyset er rettet mot kirurgisk anatomi, og forfatterne fremstiller temaene med en luftig trinn-for-trinn-metode og tar opp perler og fallgruver på de fleste områdene. Valg og variasjoner er begrunnet med egne erfaringer, og alle varianter dekkes naturligvis ikke nok innen en prosedyre. I alle kapitlene dekker man generell kirurgi, slik den ses fra et nordamerikansk ståsted. De omfattende kapitlene er delt inn i hode-hals, endokrine organer, mamma, øsofagus, abdomen, galleblære, lever, pankreas, milt, colon, rektum, brokk, kar, amputasjoner, gynekologi og diverse prosedyrer. I tillegg finner man et litt rart klingende sistekapittel kalt Operations – elective and trauma, hvor man tar for seg eksplorering av hals ved traume, stikk i a. subclavia, thorakotomi ved traume og retroperitoneal eksponering. Inndelingene er litt ulogiske, og man undres over noen av valgene, for eksempel er ikke vanlig tynntarmsreseksjon og anastomose beskrevet noe sted, aksilledisseksjon er ikke tatt med under mamma, men under diverse, og donornefrektomi er neppe en generell kirurgisk prosedyre, men er tatt med. I tillegg er enkelte «utdøende» prosedyrer som vagotomi og pyloroplastikk beskrevet, likeså åpen sfinkterotomi, mens korrigerende kirurgi for pilonidal sykdom ikke er beskrevet.

  Stoffet er didaktisk presentert, kortfattet, punktvis og med forfatternes preferanser og valg av metoder. Laparoskopiske alternativer er tatt med på en rekke steder. Illustrasjonene er utelukkende svart-hvitt-tegninger av god kvalitet og gjengir for det meste tydelig og forståelig hva som fremstilles. Det er mye luft mellom linjene og ofte bare én strektegning per side, noe som gjør at boken blir litt overdrevet lang – her kunne man nok ha spart inn på sidetallet – fordelen er at det blir plass for egne notater og skriblerier der det er passende.

  Har man penger til overs etter å ha skaffet seg Sabiston, eller tilsvarende lærebok, kan dette atlaset være en grei oversikt over en del kirurgiske prosedyrer. Det finnes imidlertid etter hvert en del andre mer fargerike og sofistikerte atlaser på markedet til en ikke altfor mye dyrere pris.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media