Godt om depresjon hos eldre

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Baldwin, Robert C.

  Depression in later life

  118 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2010. Pris GBP 6

  ISBN 978-0-19-956901-4

  Dette er en ny lærebok i lommeformat (10 x 18 cm), utgitt i serien Oxford Psychiatry Library (OPL). Som hos de øvrige bøkene i serien er målgruppen klinikere, både allmennpraktikere og spesialister. Målet er å gi leserne en kortfattet, oppdatert kunnskapsbasert fremstilling av dagens kunnskap om depresjoner hos eldre, om etiologi, klinisk presentasjon og ikke minst om hvilken behandling som virker. Forfatteren har solid erfaring og nok autoritet til også å meddele på hvilke områder kunnskapen er bristende, eller hvor bevisbyrden er for tynn til å formidle skråsikker kunnskap.

  Boken er tradisjonelt oppbygd med ti kapitler som starter med epidemiologi og slutter med prognose og forebyggende tiltak. Et appendiks med nyttige evalueringsskalaer for depresjon er lagt til. Teksten er korthugget, lettlest og understøttes med illustrative tabeller, figurer og tekstbokser hvor man gjengir den viktigste informasjonen. Spesielt har man gitt kapitlet om behandling og behandlingsmuligheter stor plass. Leseren får på en nøktern måte informasjon om hvilke behandlingsmuligheter som finnes, og hvilke pasientkategorier som bør tilbys de ulike behandlingene.

  Sammenhengen mellom depresjon som opptrer hos eldre, og komorbid somatisk sykdom er viet mye plass, og det er nødvendig. Forfatteren formidler også tydelig at depresjon hos eldre er en svært heterogen tilstand hvor det i mange tilfeller er vanskelig å peke på en utløsende faktor, ofte finnes det flere. Teorien om vaskulær depresjon, og den økende bevisbyrden for at det eksisterer en depresjonstype som er utløst på cerebrovaskulært grunnlag, har fått behørig plass. Man har også poengtert hvor viktig det er å tenke på selvmordsfare og å vurdere denne ved depresjon hos eldre. Det er faktisk ganske imponerende hvor mye god informasjon forfatteren har klart å kondensere på 118 «små» sider. Jeg kan anbefale boken til alle leger som behandler eldre pasienter. Spesielt vil allmennpraktikere finne mye god informasjon raskt, men også en psykiater vil ha glede av den oppdaterte kunnskapen som formidles.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media