Digitale pasienter er også pasienter …

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tjora, Aksel

  Sandaunet, Anne-Grete

  Digitale pasienter

  Gyldendal akademisk, 273 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2010. Pris NOK 345

  ISBN 978-82-05-39909-9

  Aksel Tjora, sosiolog ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, er en av veteranene på IKT-feltet innen medisin (IKT = informasjons- og kommunikasjonsteknologi). Hans utgangspunkt er som regel pasientene eller det medisinske hjelpepersonellet, sjeldnere legene og andre medisinske eksperter. Hans vitenskapelige tilnærming er ofte kvalitativ antropologisk. Dette gjør at vi som leger kan ha noe å lære. I sin forrige bok, Den moderne pasienten (1), stilte han spørsmålet om tekniske reformer og nyvinninger gir pasientene økt medvirkning, og svaret ble vel nærmest at det ikke var tilfellet. I den foreliggende boken finner vi en lignende tendens til å ta ned overdrevne forventninger om hva IKT-utviklingen måtte bringe. Særlig er advarslene klare til pasienter med alvorlige sykdommer om ikke å bruke for mye tid og energi på å finne alternative «løsninger» på nettet.

  Innledningen, som er skrevet av medredaktør Anne-Grete Sandaunet, også en veteran på området, heter En introduksjon og leseanvisning. Og leseanvisning er virkelig nødvendig her, for boken er uhyre variert og skifter stadig nivå og perspektiv. Dette skyldes at den først og fremst består av en rekke beskrivelser av relevante «digitale» prosjekter, dels omskrevne internasjonale artikler. Jeg nevner i fleng: AA-møter på nettet (fascinerende!), KOLS-pasienter som møter hverandre via TV-skjermene i egen stue, eller for meg ukjente nettsamfunn for folk med alvorlig sykdom: «Second Life», «PatientLikeMe» og «YouTube», det siste kjent for de fleste.

  Tjora mener å se fire pasienttyper som fremtrer gjennom at IKT tas i bruk i helseomsorgen og i forbindelse med helse og sykdom mer generelt: den digitalt overvåkete pasienten, den digitaliserte pasienten, den digitalt oppkoblede pasienten og den digitalt dannede pasienten. Alle disse pasientene, og mange flere, møter vi.

  Som nevnt tror jeg ikke minst leger kan ha noe å lære, både om hvordan pasienter tenker, og ikke minst om hvordan samfunnsforskere tenker om pasienter – og leger. Og IKT bare vokser og vokser – her gjelder det å henge med!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media