Særfradrag for sykdomsutgifter

Terje Sletnes Om forfatteren
Artikkel

Ordningen med særfradrag for sykdomsutgifter bør bestå og informasjonen til befolkningen om ordningen bør styrkes slik at rettigheten blir allment kjent

Det skriver Legeforeningen i en høringsuttalelse. Foreningen mener at ordningen må utvikles med hensyn på å tydeliggjøre hvilke utgifter som kan gi grunnlag for særfradrag og dokumentasjon av disse.

Legeforeningen er enig i at ordningen ikke fungerer helt tilfredsstillende og at det er vanskelig å sikre likebehandling. Personer med lav inntekt får lite eller ingen nytte av fradragene, og det er mange som er ukjente med muligheten og metoden for å kreve slike fradrag.

Det er imidlertid et stort problem at sykdom er kostbart og inntektsreduserende for mange pasienter og deres familier. Sykdom og uførhet kan også forsterke eksisterende sosiale ulikheter. I tillegg har økningene av egenbetalingen for helsetjenester blitt en vesentlig utfordring for mange.

Legeforeningen ser at en avvikling av ordningen vil kunne føre til at mange personer vil komme dårligere økonomisk ut. Vi stiller oss tvilende til om at det er mulig å på en treffsikker måte tilføre tilstrekkelige midler gjennom finansiering av ulike helsetjenester eller gjennom andre kanaler, slik at dette veier opp for retten til søknad om særfradrag.

Les høringsuttalelsen på: www.legeforeningen.no/id/164746.0

Anbefalte artikler