Legeforeningen gjør livet lettere for forskere

Ida Waal Rømuld Om forfatteren
Artikkel

Det er nå lansert en egen nettside for informasjon om medisinsk forskning på Legeforeningens Internett-sider. Med ett klikk får man tilgang til forskningsinformasjon fra en rekke kilder.

– Legeforeningen ønsker med dette å tilby et samlet sted å gå til, og slik bidra til å gjøre informasjon om medisinsk forskning lettere tilgjengelig, sier fagsjef og leder av enhet for forskning og høyspesialisert medisin i Legeforeningen Elisabeth Søyland.

– Vi håper også at den nye nettsiden kan utgjøre en arena for kontakt og nettverksbygging, sier hun og legger til at det tidligere har vært vanskelig å finne et samleområde for medisinsk forskning som er lett tilgjengelig.

Lettere å navigere

Nettsiden har adresse www.legeforeningen.no/forskningog er ment å hjelpe forskerspirer og etablerte forskere med å navigere i en jungel av nettsteder.

Den inneholder nyttig informasjon om forskerutdanning og veiledning, forskningsetikk, lønns- og arbeidsforhold, forskningsmidler, lovverk og offentlig forskningspolitikk, forskningsmiljøer og forskningsresultater, helseregistre og biobanker. Man kan også lese om arbeid knyttet til forskning i  Legeforeningen og de fagmedisinske foreningene.

Nettsiden er rettet mot medlemmer og andre med interesse for medisinsk forskning, og er et ledd i Legeforeningens arbeid med å sette medisinsk forskning på dagsorden.

Ønsker tilbakemelding

– Legeforeningen ønsker å tilby en mest mulig oppdatert og informativ side. Kvalitet på innholdet er viktig og medlemmene oppfordres derfor til å gi tilbakemelding om både innhold og brukervennlighet, sier Elisabeth Søyland.

Innspill kan sendes til ida.waal@legeforeningen.no

Anbefalte artikler