Prematurbehandling i en kompleks verden

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Å sette grenser for behandlingen av premature barn innebærer vanskelige medisinske og etiske dilemmaer, særlig i land med begrensede ressurser.

  I India fødes 26 millioner barn årlig, og 1,1 millioner dør i løpet av de fire første leveukene. 850 000 barn fødes før 32. svangerskapsuke. Mange av disse kunne overlevd med riktig sykehusbehandling, men India har bare 2 000 nyfødtintensivsenger. Hvordan velger indiske leger ut barna som skal få behandling? Ingrid Miljeteigs avhandling End-of-life priorities in complex settings: an ethical analysis of decisions in Indian neonatal units viser at legene tar hensyn til en rekke andre faktorer enn barnets helsetilstand.

  – Kriterier for å gi behandling tilpasses den enkelte situasjon og familiens motivasjon. Legen føler seg personlig ansvarlig for hvordan et valg om å behandle påvirker en hel families økonomi og videre fremtid. Det blir etisk vanskelig når man må velge mellom helsegevinst og likhet for den enkelte pasient eller generell velferd for familien, sier Miljeteig.

  Ved en avdeling fikk ingen barn født før 28. svangerskapsuke behandling, mens alle over uke 32 fikk behandling. Barn født etter 28. svangerskapsuke har svært god effekt av sykehusbehandling, og behandlingen er kostnadseffektiv. – Det er naturlig at man setter søkelyset på forebyggende og billige tiltak for å få ned barnedødeligheten, men det trengs en åpen offentlig prioriteringsprosess i India hvor man også anerkjenner de prematures rett til rettferdig behandling og klinikernes behov for retningslinjer i vanskelige valg, sier Miljeteig.

  Hun disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 7.6. 2010.

  Ordforklaringer

  Premature barn: Barn født før 37. svangerskapsuke. På verdensbasis er anslagsvis 13 millioner av de 136 millioner barn som fødes hvert år premature. Om lag en tredel er svært premature (født før 32 uker) eller ekstremt premature (født før uke 28).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media