Nytt verktøy i kampen mot tuberkulose

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En ny test for resistensbestemmelse av tuberkulosebakterien kan bli viktig for å sikre pasienter i fattige land optimal behandling.

  Hvert år smittes ca. ni millioner mennesker med tuberkulose (TB), og to millioner dør av sykdommen – de fleste i den fattige delen av verden. Ulike stammer av tuberkulosebakterien blir i økende grad resistente mot de antimikrobielle midlene som brukes i behandlingen, noe som forverrer situasjonen. Resistensbestemmelse er viktig for å kunne gi pasientene optimal behandling, men i fattige land med høy forekomst av tuberkulose er det begrensede ressurser til testing. Heidi Syre Carrière har utviklet en rask, presis og billig test for å bestemme resistens.

  – CONRAS-testen kan utføres på flytende eller fast medium som er tilsatt antituberkulosemidler, og er basert på påvisning av enzymaktivitet som er spesifikk for tuberkulosebakterien. Testen er like presis og hurtig som referansetesten, og er nylig godkjent av Verdens helseorganisasjon, sier Carrière.

  Hun har også undersøkt forekomst av resistens mot de viktigste antituberkulosemidler i bakterieisolater fra Sør-Afrika og Burma. Hun viser at resistensforekomsten er særlig høy i isolater fra dem som tidligere er behandlet for sykdommen.

  – Dette er urovekkende og viser at det er et stort behov for hurtige og billige resistenstester, slik at tuberkulosebehandlingen i større grad kan tilpasses den enkelte pasient, sier Carrière.

  Hun forsvarte avhandlingen Antibiotic susceptibility testing of Mycobacterium tuberculosis for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 16.4. 2010.

  Ordforklaringer

  CONRAS-testen: Kolorimetrisk nitratreduktasebasert test for resistens hos tuberkulosebakterier. Testen kan brukes for et stort spekter av antituberkulosemidler. Den er evaluert for isoniazid, rifampin, streptomycin, pyrazinamid og etambutol i flytende medium, og fungerte svært godt for isoniazid og rifampin. Testen for pyrazinamidresistens fungerte også svært godt, spesielt når den blir brukt på fast medium (LJ). Testen for resistens mot streptomycin og etambutol må evalueres noe mer. Hver test koster kun tre dollar (testing av et bakterieisolat for isoniazid og rifampin), referansetestene koster mer enn 20 dollar.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media