Ny rolle for galektiner

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Galektiner er karbohydratbindende proteiner. Ny forskning viser at de spiller en rolle i det medfødte forsvaret mot bakterier.

  Overflaten til celler og mikrober er dekket av karbohydrater, og små forskjeller i identitet og struktur mellom kroppsegne karbohydrater og mikrobielle karbohydrater gir immunforsvaret mulighet til å gjenkjenne og ødelegge bakterier. Men noen bakterier uttrykker blodgruppe A- eller B-antigener på overflaten, og kan derved omgå vårt adaptive antistoffbaserte immunforsvar. Det er derfor nødvendig med medfødte backupsystemer for å fange opp disse bakteriene.

  I en ny studie har forskere funnet at de karbohydratbindende immunlektinene galektin-3, galektin-4 og galektin-8 kan gjenkjenne blodgruppe A- og B-antigener. Disse tre galektinene bandt seg til Escherichia coli 086, som uttrykker et antigen tilsvarende blodgruppe B-antigenet på overflaten. Binding av galektin-4 og -8 medførte direkte og komplementuavhengig drap av bakteriene ved en mekanisme som endret membranintegritet og mobilitet hos bakterien. Denne effekten var spesifikk for blodgruppepositive bakterier, også i blandede bakteriekulturer.

  – Funnene ble også bekreftet i museforsøk der galektin-4 og -8 spesifikt drepte blodgruppepositive bakterier in vivo, sier forsker Øyvind Halaas ved Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Forskerne viste at galektinene også kunne binde røde blodceller, men erytrocyttmembranene ble ikke påvirket. Galektin-3, -4, og -8 er i hovedsak uttrykt i tarm og har dermed begrenset kontakt med røde blodceller. Og selv om også blodgruppeantigener finnes i tarmslimhinner hos spedbarn, blir disse spaltet av bakterielle glykosidaser fra tarmfloraen som etablerer seg ved overgang til fast føde. Galektiner uttrykt i tarm gir dermed et godt bidrag til forsvaret mot mikrober som potensielt kunne omgått vårt adaptive immunforvar, sier Halaas.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media