Mer treffsikker HPV-test

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Høy spesifisitet gjør HPV-mRNA-test mer treffsikker enn HPV-DNA-test til å identifisere dem som har høyest risiko for utvikling av livmorhalskreft.

  Dagens masseundersøkelse mot livmorhalskreft er basert på celleprøver. Alle kvinner i alderen 25 – 69 år anbefales å få tatt celleprøve hvert tredje år. Kvinner med usikre eller lavgradige celleforandringer har høyere risiko for kreftutvikling enn de med normal celleprøve. Tidligere ble disse kvinnene fulgt opp med ny celleprøve. Siden 2005 er HPV-test inkludert i screeningprogrammet til oppfølging av kvinner med usikre og lavgradige celleforandringer. I Norge brukes fem ulike HPV-tester med ulik sensitivitet og spesifisitet.

  Vi har nå publisert en evaluering av hvordan HPV-mRNA-test fungerer i sekundærscreeningen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (1). Totalt 1 798 kvinner med HPV-mRNA-test i 2006 – 08 ble fulgt opp i inntil fire år. Hos 327 (18 %) var testen positiv. Av disse var det 188 kvinner med behandlingskrevende celleforandringer (CIN2+), tilsvarende en positiv prediktiv verdi på 57 %. Av 1 121 kvinner med normale cytologiske prøver og negativ HPV-mRNA-test fikk ni (0,8 %) påvist CIN2+ i løpet av oppfølgingsperioden.

  Ved bruk av en mer spesifikk HPV-test blir det færre som utsettes for unødvendig utredning og overbehandling. Denne testen er rutine i Buskerud, Lillehammer, Tromsø, Østfold og Ålesund, og ved Akershus universitetssykehus og Stavanger universitetssykehus er metoden også etablert.

  Flere sykehus bør innføre HPV-mRNA-test, spesielt ved oppfølging av kvinner under 35 år og dem med lavgradige celleforandringer (LSIL), der HPV-DNA test er uegnet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media