HPV-testing ved Stavanger universitetssjukehus

Irene T. Øvestad, Emiel Janssen, Kjell Kjellevold, Jan Baak Om forfatterne
Artikkel

Vi ønsker med dette å komme med en korreksjon til Steinar Sørbyes presentasjon i nr. 18/2010 (1) av egen artikkel om HPV-test (2). I innlegget kan man få inntrykk av at mRNA-testen (PreTect HPV-Proofer fra NorChip) som brukes ved Universitetssykehuset Nord-Norge, også er etablert som en diagnostisk test ved Stavanger universitetssjukehus. Dette er ikke tilfellet. Metoden er blitt tatt i bruk for et forskningsprosjekt, men er ikke i bruk for rutinetesting.

I januar 2010 startet vi et «HPV-metodeevalueringsprosjekt» der vi vil sammenlikne den kliniske spesifisiteten og sensitiviteten av to DNA-tester og to mRNA-tester. I denne sammenlikningen inngår også PreTect HPV-Proofer fra NorChip. I likhet med firmaene for de andre metodene som er med i prosjektet, har vi i prøveperioden lånt et instrument og fått dekt reagensutgifter av Norchip.

Resultatene fra denne sammenlikningen er ikke ferdig, og vi synes det er uheldig dersom våre andre samarbeidspartnere skal få inntrykk av at vi har tatt et standpunkt og etablert en av metodene på det nåværende tidspunkt.

Anbefalte artikler