Liten effekt av akupunktur mot fødselssmerter

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Akupunktur er mye brukt som smertestillende ved fødsler. Nå viser en metaanalyse at effekten er liten.

Illustrasjonsfoto © M. Spencer Green/AP Photo/SCANPIX

Studien omfattet ti randomiserte, kontrollerte studier med 2 038 kvinner (1). Smerte målt ved VAS-skala ble rapportert i sju studier. Metaanalysen viste at akupunktur ikke var bedre enn minimal akupunktur etter en og to timer. Kvinner som fikk elektroakupunktur, rapporterte signifikant mindre smerte etter 15 og 30 minutter sammenliknet med placeboelektroakupunktur, men effekten vedvarte ikke.

Akupunktur reduserte smerte med bare 11 % de første 30 minuttene sammenliknet med ingen intervensjon. I studier der man sammenliknet akupunktur med konvensjonell analgesi, trengte akupunkturkvinnene mindre meperidin og annen analgetika. Ingen bivirkninger av akupunktur ble rapportert. Resultatene støtter ikke bruk av akupunktur ved fødselssmerte, konkluderer forfatterne.

– Dessverre blir nok konklusjonen at heller ikke akupunktur er noe vidundermiddel for å redusere smerter ved fødselen. Smertelindringen etter akupunktur er ganske moderat, og varer ikke lenge, sier professor Bjørn Backe ved Fødeavdelingen, Kvinneklinikken, St. Olavs hospital.

– Det er verdt å merke seg at to av de ti randomiserte studiene som inngår i denne metaanalysen, er norske (2, 3). Dette reflekterer den store forskningsaktiviteten i våre obstetriske fagmiljøer, og den gode kvaliteten av det som gjøres, sier Backe.

Anbefalte artikler