Effektiv forebygging av hivsmitte

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Behandling av mor og barn forebygger overføring av hivsmitte til barna. Det viser en studie fra Malawi.

  Uten profylakse kan nyfødte HIV-1-negative barn bli smittet av en HIV-1-positiv mor gjennom morsmelken. For å finne måter å forebygge slik smitte på er det gjennomført en studie i Lilongwe, Malawi, med bred utenlandsk støtte (1).

  Studien omfattet knapt 2 400 HIV-1-positive kvinner og deres nyfødte barn. Alle fikk perinatal profylakse. Mor-barn-parene ble deretter randomisert til ett av tre regimer: En gruppe barn som fortsatt var HIV-1-negative etter to uker fikk nevirapin i 28 uker, mødrene til en annen gruppe HIV-1-negative barn fikk vanlig antiviral kombinasjonsbehandling like lenge, mens barn og mødre i den tredje gruppen var kontrollgruppe. Risikoen for overføring av HIV-1-smitte var signifikant lavere i begge intervensjonsgruppene (1,7 % der barna og 2,9 % der mødrene ble behandlet, mot 5,7 % i kontrollgruppen). Risikoen for HIV-1-infeksjon og død var henholdsvis 2,6 %, 4,1 % og 7 %.

  – Et tungt amerikansk engasjement for forskning på området hiv og aids er den eneste muligheten for å få gjort en så avansert studie i Malawi, sier overlege Merethe Ravlo ved Kvinneklinikken, St. Olavs hospital, som har arbeidet en periode ved det aktuelle sykehuset i Lilongwe.

  – Det er viktig å fremskaffe ny kunnskap på dette området, og artikkelen fremstår på mange måter som eksemplarisk. Men det er få malawiske kvinner som kan lese og skrive, og all kommunikasjon foregår via tolk. Derfor er det uvirkelig å lese at studien ble gjennomført etter informert samtykke. Det er også tankevekkende at land som har bidratt til den nye kunnskapen, neppe får nyte godt av den. I vestlige land og mer utviklede u-land ville morsmelkerstatning vært det selvsagte alternativet, men det gjelder dessverre ikke for denne befolkningen, sier Ravlo.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media