Bedre helse i nedgangstider?

Åslaug Helland Om forfatteren
Artikkel

En analyse av historiske data viser at forventet levetid i USA steg med seks år fra 1929 til 1933 til tross for de økonomiske nedgangstidene.

Chicago 1931. Illustrasjonsfoto © akg-images/SCANPIX

Det var krise i verdensøkonomien i begynnelsen av 1930-årene, og nedgangstider kan ha effekt på folkehelsen. Amerikanske forskere har nå undersøkt hvordan forventet levetid og mortalitet var assosiert med økonomien i perioden 1920 – 40 (1).

Forskerne utførte deskriptive analyser, og så etter assosiasjoner mellom endringer i helseindikatorer og årlige endringer i økonomisk aktivitet. De fant at folkehelsen bedret seg i årene 1930 – 33, med en fallende mortalitet i nesten alle aldersgrupper og en økning i forventet levetid for både kvinner, menn, hvite og ikke-hvite amerikanere. Mortaliteten var høyest i årene med sterkest økonomisk vekst.

– I alle vestlige land økte levealderen sterkt på 1900-tallet. Det gjaldt også i mellomkrigstiden. Men det er viktig å huske at en sammenheng mellom levealder og økonomiske nedgangstider er faseforskjøvet i betydelig grad, altså at økningen i levealderen i 1930-årene i stor grad var resultat av levekårsforbedringer flere år tidligere, sier professor Steinar Westin ved Institutt for samfunnsmedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. – Det er heller ikke bare dødelighet som er av interesse i denne sammenhengen (2). For eksempel arbeidsledighet kan avleses i mål for legesøkning, sykmeldinger og uførepensjoner. Økonomiske nedgangstider er altså ikke sunt, sier Westin.

Anbefalte artikler