Telefon eller stetoskop?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Er det mulig at avanserte mobiltelefoner (smartphones), som f.eks. Apple iPhone, kan komme til å erstatte stetoskopet? Ja, mener Peter Bentley, forsker ved University College i London. Han har utviklet en applikasjon (et lite program for telefoner) som gjør en iPhone til et stetoskop. Bentley er ikke alene om å utvikle applikasjoner for leger: Det finnes nå over 6 000 slike som definerer seg som lege- eller helserelaterte. Og leger liker teknologi. Ved utgangen av 2009 brukte to tredeler av legene (mot 42 % av befolkningen som helhet) smarttelefon, ifølge den britiske avisen The Guardian. Andelen er raskt økende!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media