Viktig bok om omsorg for kronisk nyresyke pasienter

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Chambers, EJ

  Brown, E

  Germain, MJ

  Supportive care for the renal patient.

  2. utg. 312 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2010. Pris GBP 50

  ISBN 978-0-19-956003-4

  Utgivelsen inngår i en serie om støttende behandling (supportive care), et begrep som omfatter mye mer enn tradisjonell palliativ behandling. Lindrende behandling ved livets avslutning er selvsagt viktig, men det er også viktig med støttende behandling for alle med kronisk eller langvarig sykdom. Forfatterne har en tverrfaglig tilnærming til behandling og omsorg for pasienter med alvorlig kronisk nyresykdom.

  Mange leger er godt rustet til å gi behandling som skal forlenge livet, men av og til bør og må valget være annerledes, og spørsmålet da er hvor flinke vi er til å yte omsorg for pasientene. Mange av oss synes spørsmålet om livsforlengende behandling er vanskelig og prøver å unngå å ta stilling. Mange ganger er det riktig av hensyn til pasientene ikke å forlenge livet med slitsom behandling. I den fasen hvor man velger ikke å gi livsforlengende behandling eller avslutte slik behandling, er det særlig viktig å være til stede både med støtte og omsorg. Denne omsorgen er ikke alene legens ansvar – det er tverrfaglig samarbeid som kan foregå i stor grad utenfor sykehus.

  Det er det denne boken handler om. Det er problemstillinger som er allmenne, men samtidig svært krevende, og noe vi møter daglig som helsepersonell for pasienter med alvorlig kronisk nyresykdom eller akutt nyresykdom. Det er mange etiske problemstillinger som må drøftes med pasienten og pårørende og fagpersoner som er involvert i pasientbehandlingen, men også vanskelige valg som er følelsesladede og belastende for den enkelte lege, sykepleier eller annet helsepersonell.

  Pasienter med behov for nyreerstattende behandling som dialyse eller transplantasjon, har ofte andre sykdommer og plager. Det kan være behov for å gripe inn for å gi symptomlette eller psykisk støtte for å bedre livskvaliteten, eller hindre eller redusere komplikasjoner ved kronisk nyresykdom som også påvirker pasientenes psykiske velvære.

  Personer med stor faglig innsikt og klinisk erfaring har redigert boken, og de som har skrevet de forskjellige 15 kapitlene er fremstående fagpersoner. Man får en god oversikt over den palliative delen av nyrefaget, med omtale av omsorgen mot livets slutt. Den er også praktisk med råd om organisering av slik omsorg, valg av behandlingsformer og medisiner, samt åndelig veiledning og psykologisk støtte. Videre presiserer man at omsorg og støttende behandling er viktig i alle stadier av nyreomsorgen for å bedre livskvaliteten, men også leveutsiktene.

  Boken er lettlest og anbefales på det varmeste for alle leger i utdanning i nyrefaget og eldre leger med stor erfaring i faget. Kanskje bør den være obligatorisk for legene – den må iallfall være tilgjengelig ved enhver institusjon som behandler nyrepasienter. Den er absolutt verdt å lese for alle andre som kommer i kontakt med pasienter med kroniske nyresykdommer. Kanskje burde helseadministratorer også lese den – for å få en bedre innsikt i kompleksiteten relatert til omsorg for pasienter med alvorlig og kronisk sykdom.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media