Tre søstre om selvskading

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Nilssen, CH

  Storm, H.

  Kors på halsen

  Tre søstre om selvskading. 201 s. Snarøya: Dinamo Forlag, 2010. Pris NOK 349

  ISBN 978-82-8071-216-5

  Dette er en enestående samling kunnskap og erfaring om selvskading. Boken er en sammenfletting av en personlig beretning om opplevd selvskading og samtidig en oppdatert og bred samling av behandlingserfaring og fagkunnskap fra flere fagmiljøer.

  Psykiater Finn Skårderud har skrevet innledningskapitlet om selvskading. Han beskriver selvskading sett fra ulike perspektiver og inviterer leseren med på en forståelse av selvskading som en dårlig mestringsstrategi for følelser på avveie. Han beskriver det også slik: «Selvskade er bokstavelig en skade på selvet». Psykoterapeut Lise Studsgård har skrevet et kapittel om sitt møte med hovedpersonen Ida og hennes familie og deres vei inn i en annen behandling av selvskadingen enn det familien hadde møtt tidligere. Etterordet er skrevet av psykolog Svein Øverland og er en målrettet, konsis oppsummering av de behandlingsformene som man i dag har erfaring med.

  Hoveddelen – Idas historie – er i hovedsak skrevet av tre søstre og anlagt i dagboknotats form. Denne tekstformen gir en nærhet til opplevelsene som familiemedlemmene hadde, fra de første gang ble overrumplet av den yngste søsterens første tegn på at noe ikke stemte. Tekstene veksler mellom å være beskrivende i forhold til situasjoner, reflekterende i forhold til årsakssammenhenger og dels kritiske til det helsevesenet de har møtt og fortsatt møter.

  Tekstene viser leseren et tett familiært samhold. De gir innblikk i hvordan søstrenes egne liv blir preget av å leve nært på og med kronisk alvorlig sykdom over lang tid. Det unormale blir gradvis normalisert, og tilpasningen til en verden utenfor deres opprinnelige kjernefamilie blir en utfordring. Dagboknotatene er kronologiske, og gradvis kommer Idas historie frem, fra hun kutter seg første gang som tiåring, til første gang hun forteller om at hun kutter seg med vilje som 18-åring.

  Denne komposisjonen med språk uten medisinske eller psykiatriske fagtermer, med bidragsytere fra medisinske og psykologiske fagmiljøer, sammen med den personlige beretningen søstrene presenterer, blir et sjeldent betydningsfullt og praktisk læreverk innen kunnskap om selvskading. Boken vil være av særlig interesse for psykiatere, barne- og ungdomspsykiatere og allmennleger, i tillegg til psykologer, miljøarbeidere, kliniske sosionomer, familieterapeuter og ansatte i skolevesenet som møter og behandler mennesker som selvskader, eller mennesker som lever nært på noen som selvskader.

  Kors på halsen bør være en del av pensum for leger som tar videreutdanning i psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri og allmennmedisin.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media