Omfattende om malariamikroskopi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Verdens, helseorganisasjon

  Basic Malaria Microscopy

  Part I. Learner's guide. 2. utg. 83 s, ill. Genève: WHO, 2010. Pris CHF 25

  ISBN 978-92-4-154782-6

  Verdens, helseorganisasjon

  Basic Malaria Microscopy

  Part II. Tutor's guide. 2. utg. 53 s, ill. Genève: WHO, 2010. Pris CHF 25

  ISBN 978-92-4-154791-8

  Første utgave av Basic Malaria Microscopy ble utgitt i 1991 og er siden kommet i flere opptrykk. Nå foreligger andre utgave, som er en revidert utgave av den snart 20 år gamle førsteutgaven.

   Selv om hurtigtester for malaria i økende grad er blitt aktuelt, vil mikroskopi fortsatt være den diagnostiske metoden som gir mest informasjon. Det forutsetter imidlertid at den mikroskopiske diagnostikken er av god kvalitet, hvilket ikke alltid har vært tilfelle. Grundig opplæring av personer som utfører mikroskopi av malariapreparater, er derfor av stor viktighet i alle malariaprogrammer, slik at man kan stole på mikroskopifunnene som rapporteres. Det er bakgrunnen for at man har utarbeidet disse to heftene.

  Første hefte, Learner’s guide, som er beregnet på studenter som skal lære seg malariamikroskopi, inneholder bl.a. kapitler om mikroskopet, hvordan man lager preparater, og først og fremst om hvordan man undersøker preparatene. Innledningsvis i hvert kapittel blir det presisert hvilke kunnskaper man forventer at kapitlet skal gi studenten. Heftet inneholder en mengde nydelige tegninger av alle stadier av de fire mest utbredte malariaparasittene, slik man kan se parasittene ved mikroskopi av tynne (blodutstryk) og tykke dråper. En CD med mange fine fotografier av malariaparasitter følger med heftet.

  Det andre heftet, Tutor’s guide, er lærerens veileder. Heftet har mange av de samme kapitteloverskriftene som studentveilederen, men er uten tegningene. Heftet inneholder et eksempel på timeplan for hvordan man kan legge opp et fem ukers kurs i malariamikroskopi. Forslaget virker systematisk og grundig gjennomtenkt og er sikkert basert på erfaringer fra gjennomførte kurs.

  De to heftene tar sikte på å være hjelpemidler for studenter og lærere på kurs for laboratorieteknikere eller bioingeniører som skal lære grundig mikroskopi av malariapreparater. Heftene er derfor mest egnet for kurs i malariaendemiske områder. Kurs av et slikt omfang som heftene legger opp til, arrangeres ikke i Norge, og det er derfor lite aktuelt å bruke heftene som kurslitteratur her til lands. Heftene, særlig Learner's guide, kan imidlertid være egnet til selvstudium, både for lærere som underviser på kurs i parasittologi, og for bioingeniører og leger som vil tilegne seg grundige kunnskaper i malariamikroskopi. I alle sammenhenger bør veilederen helst brukes sammen med WHO Bench Aids for Malaria Microscopy.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media