Bjørn Myrvang

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjørn Myrvang

Gunnar Aksel Bjune, Tore Godal, Bjørn Myrvang
25.05.2021
Professor Morten Harboe døde 1. april, nesten 92 år gammel. Han var landets første professor i immunologi, og han har fått mange godord og priser for innsatsen han la ned...
Jon Birger Haug, Finn Korsrud, Bent Von Der Lippe, Ole Didrik Lærum, Bjørn Myrvang
04.11.2019
Foto: Arild Mæland Hedersmannen, vår gode venn og kollega Oddbjørn Brubakk døde 28. august, 79 år gammel. Han var født og vokste opp i Ålvik i Hardanger med foreldre fra Sunnmøre. Etter examen artium...
Helge Husbyn, Bjørn Myrvang
19.08.2019
Svein Sofus Anda døde 3. mai, to uker før han skulle ha fylt 79 år. Svein hadde slitt med helsa en periode, og utover våren forverret tilstanden seg. Han døde noks...
Johan N. Bruun, Bjørn Myrvang
26.06.2018
Vår gode kollega og venn Ivar Helle døde 16. april, 93 år gammel. Han ble født i Vestre Moland, og etter gjennomført skole og medisinstudium ble han cand.med. i Oslo i 1951. Deretter hadde han ulike...
Karin Nygård, Arne Brantsæter, Siri Feruglio, Joan Ravn, Leif Dotevall, Gunnar Hasle, Bjørn Myrvang
02.11.2006
Histoplasmose er en systemisk soppinfeksjon som kan gi sykdom av varierende alvorlighet. Infeksjonen starter vanligvis i lungene. Flere sopparter kan gi sykdom, viktigst er Histoplasma capsulatum var...
Bjørn Myrvang, Kristian Bjøro, Olav Dalgard, Kjell B. Hellum, Erik Schrumpf
18.03.2004
Vår kjære venn og kollega Helge Bell døde brått og uventet 25.1. 2004, bare 57 år gammel. Det var noe solid pålitelig og omsorgsfullt, med en snev av vestlandstrausthet, over Helge. Det lune smilet...
Helge Bell, Olav Dalgard, Kristian Bjøro, Kjell Block Hellum, Bjørn Myrvang
10.04.2002
Hepatitt C-virus (HCV) er en de vanligste årsaker til kronisk leversykdom. Prevalensen av HCV-antistoff varierer betydelig og er rapportert å være 1,8 % i USA, 3,2 % i Nord-Italia og hele 25 % i...
Bjørn Myrvang, Bent von der Lippe
10.01.2002
Afrikansk trypanosomiasis, som har meningoencefalitt som endestadium, er en parasittsykdom som overføres fra dyr til mennesker med tsetsefluer. I Vest-Afrika, hvor sykdommen skyldes parasitten...
Elisabeth Astrup Strand, Øystein Anders Strand, Kjell Block Hellum, Nils Smith-Erichsen, Bjørn Myrvang
28.02.2002
En pasient som ble innlagt i Sentralsykehuset i Akershus (nå Akershus universitetssykehus) i januar 1998 representerte et betydelig diagnostisk og terapeutisk problem. Pasientens sykehistorie ble...
Kristine Mørch, Bjørn Myrvang
27.03.2012
Each year, 30 – 60 patients with malaria arrive in Norway. In about two thirds of the cases, the disease has been caused by Plasmodium falciparum. Falciparum malaria can easily be life-threatening,...
Bjørn Myrvang
30.05.2000
Gjennom de siste 20 – 30 år har det vært en betydelig økning av antall malariatilfeller i Norge, og årlig blir det nå meldt om lag 100 tilfeller til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) (1...
Else Johanne Rønning, Bjørn Myrvang, Mogens Jensenius
30.05.2000
Basert på en undersøkelse tidligere publisert i Scandinavian Journal of Infectious Diseases (1) Malaria har gjennom de siste tiår fått økende betydning som importsykdom i en rekke land (1, 2). Også i...
Bjørn Myrvang, Tore Godal
30.05.2000
Etter at Gro Harlem Brundtland ble generaldirektør i Verdens helseorganisasjon (WHO) i 1998, har det skjedd radikale forandringer i organisasjonen, og Finn Graff laget i Dagbladet sin versjon av...
Oddbjørn Brubakk, Bjørn Myrvang
30.10.2000
Vi viser til innlegg under Rett og urett i Tidsskriftet nr. 22/2000 med overskriften Folketrygden dekker nå hepatitt A-vaksine til utsatte grupper(1). Innlegget er basert på retningslinjer gitt av...
Bjørn Myrvang
11.02.2010
I snart hundre år har det vært akseptert og velkjent at fire plasmodiumarter gir malaria hos mennesker. Plasmodium falciparum er utbredt særlig i Afrika, men også i deler av...
Bjørn Myrvang
23.09.2010
Verdens, helseorganisasjon Basic Malaria Microscopy Part I. Learner’s guide. 2. utg. 83 s, ill. Genève: WHO, 2010. Pris CHF 25 ISBN 978-92-4-154782-6 Verdens, helseorganisasjon Basic Malaria...
Olav Dalgard, Zbigniew Konopski, Franziskus Johannes Bosse, Berit Nordstrand, Per Sandvei, Lars Karlsen, Jon Florholmen, Astrid Elisabeth Rojahn, Rune Almaas, Steinar Skrede, Arne Nørgaard Eskesen, Bjørn Myrvang
07.01.2011
Kronisk hepatitt C-virus (HCV)-infeksjon er et globalt helseproblem. Verdens helseorganisasjon anslår at 170 millioner mennesker er infisert ( 1 ). I Norge er prevalensen av antistoff mot hepatitt C-...
Kristine Mørch, Bjørn Myrvang
27.03.2012
Hvert år ankommer 30 – 60 pasienter med malaria til Norge. Hos ca. to tredeler er sykdommen forårsaket av Plasmodium falciparum. Falciparummalaria kan raskt bli livstruende, og medikamenter til...
Bjørn Myrvang
27.01.2015
Farrar, Jeremy Hotez, Peter J. Junghanss, Thomas Manson’s tropical diseases 23. utg. 1 337 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders, 2014. Pris GBP 160 ISBN 978-0-7020-5101-2 Dette er en bok...