Kvalitativt om unge med rus og psykiske problemer

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Randby, M.

  Å leve med alvorlige rus- og psykiatriproblemer

  På vei mot en bedre hverdag. 138 s, ill. Oslo: Kommuneforlaget, 2010. Pris NOK 258

  ISBN 978-82-446-2010-9

  Margrethe Randby har utdanning innen sosialt arbeid og har skrevet en bok på bakgrunn av sin masteroppgave. I boken presenterer hun en kvalitativ studie av fem unge mennesker som sliter med psykiske problemer og har et problemfylt forhold til rusmidler. Noen er ute av rusbruken, mens noen fortsetter å arbeide med problemet. Hennes fokus har vært på informantenes positive opplevelser og deres mer konstruktive erfaringer. Hva er det som hjelper? Hva kan gi håp? Det er med andre ord en bok som skal (og kan) stimulere til et mer fortrøstningsfullt syn på fremtiden for en gruppe som så altfor ofte problemforklares.

  Med utgangspunkt i Maslows behovspyramide, Løgstrups etikk og Prochaskas og DiClementes endringshjul forteller hun historier som det er noe å lære av. Det narrative står sentralt. Men teorien trekkes også inn der det er relevant. Hun makter å forene ulike teoretiske retninger; psykologiske, medisinske (om enn i noe mindre grad) og sosiale, og hun legger som sagt vekt på det positive, blant annet finner man et avsnitt om fysisk aktivitet og trening.

  Så flott at noen leverer en god masteroppgave. Så flott at man tar på seg arbeidet med å lage en bok av det. Så flott at man klarer å løfte det fra oppgave til innlevering til noe som andre kan lære av. Og dette har Randby langt på vei klart. Skulle man kritisere noe, så måtte det være at hun av og til ikke har gått riktig langt nok i å forene de teoretiske bitene med bokens budskap om endring der pasientene står. Jeg synes ikke at Randby er pedagogisk nok i presentasjonen av betydningen av f.eks. Maslows behovspyramide. Språket er av og til for omstendelig. Hvorfor skrive: «i vedkommendes subjektive opplevelse av egen virkelighet» (s. 54). Smør på flesk (og vel så det)? Noen slike språklige overflødigheter kunne Kommuneforlagets språkkonsulent hjulpet til med å fjerne. Innimellom synes jeg også Randby kunne fått hjelp til å bli enda mer konkret på hva hun ønsket å formidle.

  Men disse tingene forhindrer ikke at Randbys bok ut fra en helhetsvurdering holder mål. Boken vil passe for folk som arbeider i rusmiddelfeltet og i psykisk helsevern. Den kan passe som pensumbok innen bachelor- og mastergradsutdanning for disse feltene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media