Krevende, svevende og spennende

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Stene-Johansen, K

  Tygstrup, F

  Illness in context

  Probing the boundaries. 247 s. Amsterdam: Rodopi, 2010. Pris EUR 50

  ISBN 978-90-420-2943-9

  Dette er det nederlandske forlaget Rodopis 65. bok i serien At the Interface/Probing the Boundaries – en bokserie med lærd karakter der man drøfter store og komplekse temaer med tverrfaglig tilnærming. Serien inneholder blikkfangende titler som The University of Crisis, Raising Sexually Pure Kids, Cyberculture & New Media og Understanding Evil.

  Illness in Context består av 13 artikler forfattet av bidragsytere som spenner vidt i bakgrunn, profesjon og nasjonalitet. Redaktørene Stene-Johansen og Tygstrup har ekspertise innenfor sammenliknende litteratur og kulturvitenskap og er henholdsvis norsk og dansk – to nasjonaliteter som dominerer forfatterlisten. For øvrig er det tre franske, en amerikansk, en engelsk og en svensk forfatter. I tillegg til litteratur og kulturvitenskap har kollegiet ståsted i filosofi, kjønnsforskning, museumsvitenskap og legevitenskap. Boken er tredelt i klinikk, fenomenologi og arkeologi. Det er bidrag skrevet av leger i alle tre delene.

  I første del sammenlikner flere av forfatterne pasienthistorien med den skjønnlitterære fortellingen og medisinen som fagfelt med litteraturen. Argumentasjonen er for det meste god og lettfattelig, mens det i enkelte tilfeller går både fort i svingene og høyt i svevene. Det er uansett interessant å lese filosofens og litteraturviterens beskrivelse av legekunsten fra sine ståsteder, og hvordan de utfordrer «sannheter» vi leger opererer med. I de to siste delene omtaler man i hovedsak sykdom i litteraturen; fenomenologidelen tar for seg hovedsakelig nyere litteratur (f.eks. Chuck Palahniuks Choke, Helene Cixous’ The Day I Wasn’t There og Leo Tolstojs Ivan Iljitsjs død) og arkeologidelen eldre tekster og diagnoser (f.eks. Amalie Skram, Jacob Paludan, Jean-Bertrand Sénac – radesyken, spanskesyken og hysteri).

  Med 13 forfattere er det selvsagt stor variasjon i språkflyt og tema, og fordi temaene er ganske tunge føles det som en fin avveksling å møte en ny penn etter 10 – 15 sider. De to kanskje beste artiklene er skrevet av redaktørene. De fem norske bidragene er generelt sterke, interessante og velskrevne. For å få fullt utbytte av de fransk-engelske oversettelsene av de franske tekstene er det sikkert fordelaktig med en viss franskkunnskap. I alle fall fremstår disse tekstene for meg som noe stivere og mindre tilgjengelige enn de øvrige.

  Målgruppen burde være alle med en viss interesse for litteratur og mer enn middels interesse for sine pasienter og deres fortellinger. Jeg tror enhver kliniker kan finne flere tekster av interesse mellom disse permene. Men boken er krevende. Den burde passe godt som supplement til biomedisinsk hardkjør i tidlige studentår. Jeg anbefaler å plukke artikler som ser fristende ut, fremfor å lese fra perm til perm. Boken har påvirket min måte å tenke om faget vårt og vår tilnærming til pasienten. Forhåpentligvis vil den også påvirke deg.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media